Dyrektywy i Rozporządzenia

Dyrektywy unijne są dokumentami, które nie obowiązują wprost w Państwach Członkowskich. Zawarte w nich przepisy przyjmowane są odpowiednimi prawnymi aktami krajowymi.

Rozporządzenia unijne są dokumentami, które obowiązują wprost w Państwach Członkowskich.