Stanowiska

Apel 9 organizacji w sprawie przesunięcia podatku cukrowego o rok tj. na 1 stycznia 2022
Dziewięć największych związków pracodawców i organizacji branżowych oraz rolniczych, w tym również Stowarzyszenie KUPS zwróciło się z apelem do Premiera Jarosława Gowina o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu przesunięcie minimum o rok, tj. na dzień 1 stycznia 2022 r., wejścia w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

więcej>>

Stanowisko Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) w sprawie modelu depozytowego oraz kaucyjnego w Polsce jako elementu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta
Poniżej przedstawiamy stanowisko Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) w sprawie modelu depozytowego oraz kaucyjnego w Polsce jako elementu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

więcej>>

List Otwarty

DO PREZESA RADY MINISTRÓW – PANA MATEUSZA MORAWIECKIEGO

DO MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI – PANA JANA KRZYSZTOFA ARDANOWSKIEGO

DO POSŁÓW I SENATORÓW

w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

więcej>>

Stanowisko Stowarzyszenia KUPS dot. czarnej porzeczki
Polska jest największym na świecie producentem czarnej porzeczki. Na podstawie dostępnych danych statystycznych, szacuje się, że w 2013 roku  zebrano ok. 150 tys. ton. Zdecydowana większość owoców jest przeznaczana na półprodukty. W 2013 roku rekordowo dużo 75 - 80 tys. ton czarnych porzeczek przetworzono na zagęszczony sok z którego część nadal nie znalazła nabywcy.

więcej>>

Stanowisko Stowarzyszenia KUPS dot. PROW 2014-2020
Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków przekazała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi Projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

więcej>>

Bieżąca sytuacja na rynku skupu i przetwórstwa jabłek przemysłowych - akt. na 19 sierpnia 2009 rok

W rozpoczynającym się sezonie zbioru, z uwagi na uwarunkowania rynku światowego, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) przewiduje niskie ceny jabłek przemysłowych.

więcej>>

Aktualna sytuacja na rynku skupu i przetwórstwa truskawek na dzień 08.06.2009 r.

W nawiązaniu do aktualnej sytuacji na rynku skupu i prztwórstwa truskawek, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) przedstawia bieżącą ocenę sytuacji w załączonym stanowisku.

więcej>>

Stanowisko KUPS odnośnie sytuacji na rynku skupu i przetwórstwa jabłek akt. na dzień 26.09.2008r.
Treść do pobrania poniżej:

więcej>>

Sprzeciw Stowarzyszenia KUPS odnośnie planów MRiRW dotyczących przesunięć środków w ramach PROW 2007-2013

Stowarzyszenie KUPS wystosowało sprzeciw odnośnie planów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących przesunięć środków w ramach PROW 2007-2013. Pisma zostały wystosowane m.in. do Ministra Rolnictwa, pana Marka Sawickiego oraz Ministra Gospodarki, pana Waldemara Pawlaka odnośnie proponowanych przesunięć środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z działanie: "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" do innych działań.

więcej>>

STANOWISKO KUPS dotyczące sytuacji na rynku owoców wiśni akt. 22.07.2008

W nawiązaniu do bieżącej sytuacji cen skupu owoców wiśni, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) przedstawia bieżącą ocenę sytuacji w załączonym stanowisku.

więcej>>

Stanowisko Stowarzyszenia KUPS odnośnie projektu Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków wystosowało pismo do Ministra Środowiska odnośnie projektu Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

więcej>>

Aktualna sytuacja na rynku zagęszczonych soków owocowych - spotkanie dn. 11.03.2008r., Warszawa

W dniu 11 marca 2008 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli zakładów produkujących zagęszczone soki owocowe. Spotkanie to zgromadziło prezesów zarządów i dyrektorów firm działających w Polsce. W trakcie spotkania przeanalizowano aktualną sytuację na rynku zagęszczonych soków owocowych oraz zagrożenia dla branży wynikłe z gwałtownego wzrostu kosztów surowca i produkcji ze względu na niekorzystne czynniki pogodowe w roku 2007.

więcej>>

Aktualna sytuacja na rynku zagęszczonych soków owocowych - spotkanie dn. 26.02.2008r, Kielce

W dniu 26.02.2008r w Kielcach odbyło się spotkanie przedstawicieli zakładów produkujących zagęszczone soki owocowe. W spotkaniu uczestniczyli prezesi zarządów lub dyrektorzy większości firm działających w Polsce. W trakcie zebrania omówiono aktualną sytuację na rynku koncentratów owocowych, zagrożenia dla branży związane z gwałtownym wzrostem kosztów produkcji, niekorzystnym przebiegiem pogody, umacniającą się złotówką oraz potrzebę większej konsolidacji branży.

więcej>>

Informacja KUPS na temat sytuacji producentów zagęszczonych soków owocowych

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) wystosowało do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Finansów, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz do Prezesa Związku Banków Polskich pismo odnośnie bieżącej sytuacji producentów zagęszczonych soków owocowych.

więcej>>

Stanowisko Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) w sprawie zakazu dokwaszania soków
Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków przesłała swoje stanowiska do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie propozycji zmian do Dyrektywy sokowej. Pisma o podobnej treści zostały również wystosowane do AIJN, która repezentuje europejską branże sokowniczą w Komisji Europejskiej.

więcej>>

Sytuacja na rynku jabłek przemysłowych aktualna na dzień 06.11.2007

W związku z zakończeniem sezonu zbioru jabłek, który ze względu na wiosenne przymrozki w Polsce, okazał się wyjątkowo trudny, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków przedstawia ocenę sytuacji.

więcej>>

Oświadczenia zdrowotne wg art. 13 Rozporządzenia 1924/2006 - lista oświadczeń zgłoszonych przez PFPŻ

W dniu 9 października 2007r. Minister Zdrowia podpisał Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu krajowej listy oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności. Zarządzenie zostało opublikowane w Dz.Urz. MZ nr 15/2007.

więcej>>

Zacieśnienie współpracy pomiędzy Polską Federacją Producentów Żywności, a KUPS

W dniu 12 czerwca 2007 Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków i Polska Federacja Producentów Żywności podpisały list intencyjny o współpracy.

więcej>>