Przewodniki i zalecenia AIJN

Kodeks Postępowania w Biznesie (Code of Business Conduct)
Poniżej Kodeks Postępowania w Biznesie (Code of Business Conduct) opracowany przez AIJN

więcej>>

Wytyczne AIJN dot. standardowych wartości odżywczych dla soków owocowych
Poniżej Wytyczne AIJN dot. standardowych wartości odżywczych dla soków owocowych

więcej>>

Wytyczne AIJN dt. odtworzenia aromatu w sokach owocowych i innych produktach zgodnie z Dyrektywą sokową 112/12/WE
Poniżej Wytyczne AIJN dot. odtworzenia aromatu w sokach owocowych i innych produktach zdefiniowanych w Dyrektywie Sokowej 112/12WE

więcej>>

Przewodnik GHP dla przemysłu sokowniczego
Poniżej Przewodnik GHP dla przemysłu sokowniczego opracowany przez AIJN 

więcej>>

Przewodnik dla laboratoriów
Poniżej Przewodnik dla laboratoriów opracowany przez AIJN 

więcej>>

Wytyczne AIJN dot. wartości mikrobiologicznych półproduktów z owoców i warzyw
Poniżej wytyczne AIJN dotyczace wartości mikrobiologicznych półproduktów z owoców i warzyw.

więcej>>

Dopouszczalne ilości pozostałości ochrony roślin dla poszczególnych produktów świeżych i przetwożonych
Uprzejmie informujemy, że aktualne dane na temat dopouszczalnych ilości pozostałości ochrony roślin dla poszczególnych produktów świeżych i przetwożonych (w tym owoców i warzyw) oraz dokumenty legislacyjne UE znajdą Państwo pod adresem

więcej>>

Pozostałości Pestycydów
Informacje na temat znieczysznia pozostałościami pestycdów oraz dokumenty legislacyjne.

więcej>>

Przewodnik AIJN do odtwarzania aromatów w sokach owocowych zgodnie z Dyrektywą 2001/112

Guideline: Restoration Aroma for Fruit Juices and certain similar products as defined in Directive 2001/112

więcej>>

Przewodnik AIJN do interpretacji Rozporządzenia Rady 2001/112/EC

GUIDELINE FOR INTERPRETATION OF COUNCIL DIRECTIVE 2001/112/EC RELATING TO FRUIT JUICES AND CERTAIN SIMILAR PRODUCTS INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION

więcej>>

AIJN HYGIENE CODE
Kodeks Higieny AIJN

więcej>>