Przewodnik ACB

Wytyczne do zapobiegania obecności bakterii Alicyclobacillus
Grupa robocza AIJN zakończyła prace nad opracowaniem przewodnika do zapobiegania obecności bakterii Alicyclobacillus.

więcej>>