Książkowa reedycja Kodeksu Praktyki AIJN dostępna w Biurze KUPS

W Biurze Stowarzyszenia KUPS jest dostępne drugie wydanie książkowe Kodeksu Praktyki AIJN w języku polskim. Reedycja zawiera parametry referencyjne dla 22 rodzaju soków owocowych. Dodatkowo wydanie zostało wzbogacone w komentarze ogólne i specjalne dla parametrów referencyjnych, metodykę, dyrektywy sokowe (znowelizowaną i poprzednio obowiązującą) oraz wytyczne szacowania soku owocowego w nektarach.

 

WERSJA AKTUALNA NA GRUDZIEŃ 2012

 

Kodeks Praktyki AIJN (Stowarzyszenia Przemysłu Soków i Nektarów z Owoców i Warzyw Unii Europejskiej) jest podstawą oceny autentyczności produktów dla całego przemysłu sokowego w UE. Przemysł Unii Europejskiej dobrowolnie zaakceptował Kodeks Praktyki AIJN jako podstawę oceny jakości soków i nektarów. Również członkowie DSK przyjęli go za podstawę oceny swoich produktów. Kodeks obejmuje cechy analityczne i podaje metody jakie należy stosować w ich ocenie; podaje również komentarze ułatwiające interpretację uzyskanych wyników. Na bieżąco dane są weryfikowane a zakres poszerzany o nowe owoce i warzywa.

 

Przypadku zainteresowania jego zakupem prosimy przesłać wypełnione zamówienie faxem pod numer telefonu: 0-22 646 44 72 bądź skan emailem na adres: biuro@kups.org.pl.