Konsultacje społeczne "Program rozdawnictwa owoców w szkołach" - School Fruit Scheme

Komisja Europejska powołała Grupę Międzyresortową, która przygotowała wstępną wersję dokumentu konsultacyjnego przedstawiającego cztery możliwości udziału UE w "Programach rozdawnictwa owoców w szkołach" - School Fruit Scheme. Obecnie dokument ten przedstawiony został do konsultacji społecznych. Od pewnego czasu AIJN w imieniu całej branży sokowniczej, zabiega o uwzględnienie w projekcie również rozdawnictwa soków.

Ważną częścią zdrowej diety jest spożywanie owoców i warzyw. UE kładzie nacisk na potrzebę tworzenia spójnych akcji na poziomie europejskim i zwracanie uwagi na rolę Wspólnej Polityki Rolnej, która może kształtować europejską dietę, a szczególnie walczyć z otyłością i nadwagą, a "Program Owoców w Szkole będzie krokiem we właściwym kierunku”.

 Celem Komisji Europejskiej jest stworzenia propozycji programu owoców w szkole, opracowanego na podstawie oceny oddziaływania, korzyści, praktyczności i związanymi z tym kosztami administracyjnymi. Prezentacja propozycji „Programu Owoców w Szkole” będzie uzależniona od wniosków oceniających wartość dodaną na szczeblu europejskim oraz analizę korzyści i trudności różnych opcji.

 Poniżej znajdują się dokumenty legislacyjne wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Konsultacje są otwarte do 29 lutego 2008r.

 Więcej informacji na stronach Komisji Europejskiej (strona w jęz. angielskim)