Kodeks Praktyki AIJN

W Biurze Stowarzyszenia KUPS dostępne są: drugie wydanie książkowe Kodeksu Praktyki AIJN - grudzień 2012 w języku polskim. aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN – listopad 2018 w języku polskim (płyta CD).Aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN - grudzień 2021
W biurze Stowarzyszenia KUPS jest dostępna aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN – grudzień 2021 w języku polskim. Bieżąca aktualizacja zawiera zmiany parametrów dla 3 rodzajów soków i przecierów otrzymanych z owoców: jabłko (autokorekta), pomidora, gujawy oraz dodatkowe materiały: metody analityczne, ogólne komentarze oraz Wytyczne dla soków i nektarów warzywnych.

więcej>>

Aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN - grudzień 2020
W biurze Stowarzyszenia KUPS jest dostępna aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN – grudzień 2020 w języku polskim. Bieżąca aktualizacja zawiera zmiany parametrów dla 3 rodzajów soków i przecierów otrzymanych z owoców: jabłko, gruszka, czarna porzeczka i mandarynka.

więcej>>

Aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN - luty 2020
W Biurze Stowarzyszenia KUPS jest dostępna aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN – marzec 2020 w języku polskim. Bieżąca aktualizacja zawiera zmiany parametrów dla wszystkich rodzajów owoców (27 rodzajów).

więcej>>

Aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN – sierpień 2019
W Biurze Stowarzyszenia KUPS jest dostępna aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN – sierpień 2019 w języku polskim. Bieżąca aktualizacja zawiera zmiany parametrów dla owoców: kilku rodzajów owoców (6 rodzajów: winogrono, morela, malina, brzoskwinia, woda kokosowa). Jak również zawiera materiał dodatkowy: wytyczne AIJN dot. maksymalnych poziomów zanieczyszczeń w sokach owocowych i warzywnych.

więcej>>

Aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN - listopad 2018
W Biurze Stowarzyszenia KUPS jest dostępna aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN – listopad 2018 w języku polskim. Bieżąca aktualizacja zawiera zmiany parametrów dla owoców: kilkunastu rodzajów owoców (10 rodzajów np. pomarańcza, pomidor, aronia). Jak również zawiera materiały dodatkowe: interpretację Rozporządzenia 1881/2006 dla maksymalnego poziomu ołowiu oraz stanowisko AIJN odnośnie wirusowego zapalenia wątroby typu A i norowirusów w sokach owocowych i podobnych produktach.

więcej>>

Aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN - grudzień 2017
W Biurze Stowarzyszenia KUPS jest dostępna aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN – grudzień 2017 w języku polskim. Bieżąca aktualizacja zawiera zmiany parametrów dla owoców: większości rodzajów owoców (12 rodzajów), w tym dla nowego rodzaju: „soku z kokosa”, który zwyczajowo jest nazwany „wodą kokosową”. Jak również zawiera materiały dodatkowe: analityczne metody odwoławcze, definicje cukru pochodzącego z owoców, interpretację Rozporządzenia 1881/2006 dla maksymalnego poziomu ołowiu, komentarze ogólne, przewodnik klasyfikacji owoców cytrusowych, oraz stanowisko AIJN w sprawie wody kokosowej.

więcej>>

Aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN - wrzesień 2016
W Biurze Stowarzyszenia KUPS jest dostępna aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN – wrzesień 2016 w języku polskim. Bieżąca aktualizacja zawiera zmiany parametrów dla owoców: większości rodzajów owoców (18 rodzajów). Jak również zawiera materiały dodatkowe: komentarze ogólne, tymczasowe wartości ekstraktu i gęstości względnej, tymczasowe wartości ekstraktu i gęstości względnej dla soków/przecierów warzywnych, standardowe wartości odżywcze dla soków owocowych oraz definicję cukru pochodzącego z owoców.

więcej>>

Aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN - lipiec 2015
W Biurze Stowarzyszenia KUPS jest dostępne aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN – lipiec 2015 w języku polskim. Bieżąca aktualizacja zawiera zmiany parametrów dla owoców: wszystkich rodzajów owoców. Jak również zawiera materiały dodatkowe: analityczne metody odwoławcze, tymczasowe wartości ekstraktu i gęstości względnej, tymczasowe wartości ekstraktu i gęstości względnej dla soków/przecierów warzywnych oraz maksymalne poziomy zanieczyszczeń w sokach owocowych.

więcej>>

Książkowa reedycja Kodeksu Praktyki AIJN dostępna w Biurze KUPS
W Biurze Stowarzyszenia KUPS jest dostępne drugie wydanie książkowe Kodeksu Praktyki AIJN w języku polskim. Reedycja zawiera parametry referencyjne dla 22 rodzaju soków owocowych. Dodatkowo wydanie zostało wzbogacone w komentarze ogólne i specjalne dla parametrów referencyjnych, metodykę, dyrektywy sokowe (znowelizowaną i poprzednio obowiązującą) oraz wytyczne szacowania soku owocowego w nektarach

więcej>>