FAQ

1. Kto może używać logo Certyfikowany Produkt?

Logo Certyfikowany Produkt może być używane przez producentów wysokiej jakości produktów z owoców i warzyw, których zgłoszony do administratora wniosek
o przystąpienie do systemu został pozytywnie rozpatrzony i została podjęta decyzja o nadaniu produktom znaku jakości CP. Logo może być używane tylko na produktach, dla których został przyznany certyfikat i w okresie określonym w umowie pomiędzy producentem a administratorem systemu.

2. Kto jest administratorem systemu jakości CP?

Administratorem Systemu CP jest Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków. Kontakt do strony Stowarzyszenia

3. Dlaczego produkty z logo Certyfikowany Produkt charakteryzują się wysoką wartością odżywczą?

Produkty charakteryzują się wysoką wartością odżywczą, z uwagi, iż nie zawierają żadnego dodatku cukrów, miodu ani innych słodzików, a ich słodycz osiągnięto poprzez mieszanie surowców, soku lub soku zagęszczonego. Nie zawierają również żadnych substancji konserwujących, sztucznych barwników ani aromatów innych niż pochodzące z owoców lub warzyw.

Soki owocowe odznaczone znakiem jakości CP zostały wyprodukowane zgodnie z dobrowolnym Kodeksem Praktyki Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków (AIJN).

Wszystkie produkty oznaczone znakiem CP odznaczają się pełną identyfikowalnością, co oznacza, że możliwe jest prześledzenie całego cyklu produkcyjnego od gospodarstwa/ producenta owoców lub warzyw aż do produktu końcowego.

Dodatkową wartością produktów oznaczonych logo CP jest możliwość ich znakowania oświadczeniami żywieniowymi i/lub zdrowotnymi zgodnie z obowiązującymi unijnymi przepisami (Rozp. (WE) NR 1924/2006/PE).