Aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN - grudzień 2020

W biurze Stowarzyszenia KUPS jest dostępna aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN – grudzień 2020 w języku polskim. Bieżąca aktualizacja zawiera zmiany parametrów dla 3 rodzajów soków i przecierów otrzymanych z owoców: jabłko, gruszka i mandarynka.

WERSJA AKTUALNA GRUDZIEŃ 2020

Kodeks Praktyki AIJN (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków) jest podstawą oceny autentyczności i jakości produktów sokowniczych. Przemysł Unii Europejskiej dobrowolnie zaakceptował Kodeks Praktyki AIJN jako podstawę oceny jakości soków i nektarów. Również krajowe Inspekcje Kontroli czy służby celne  przyjmują go za podstawę oceny produktów. Kodeks obejmuje cechy analityczne i podaje metody jakie należy stosować w ich ocenie. Podaje również komentarze ułatwiające interpretację uzyskanych wyników. Na bieżąco dane są weryfikowane, a zakres jest poszerzany o nowe soki i przeciery z owoców i warzyw.

W przypadku zainteresowania jego zakupem prosimy przesłać skan wypełnionego zamówienie emailem na adres: biuro@kups.org.pl.