Zebraliśmy rekordową ilość jabłek

Bank BGŻ

Według szacunków GUS opublikowanych w grudniu, produkcja jabłek w Polsce w 2013 roku ukształtowała się na poziomie wynoszącym blisko 3,1 mln ton, co oznacza wzrost o 7,3% w stosunku do 2012 roku.

GUS skorygował w górę swój poprzedni, wrześniowy szacunek z nieco ponad 2,9 mln ton. Za główną przyczynę wzrostu produkcji wskazuje się wchodzenie w okres owocowania nowych nasadzeń jabłoniowych, co miało decydujące znaczenie w kontekście spadku plonowania ogółem, będącego skutkiem mniejszej produkcji jabłek w sadach przydomowych.

Analizując dane GUS, dotyczące struktury wiekowej i powierzchni sadów jabłoniowych w Polsce, można zauważyć, że w latach 2007-2012 areał uprawy jabłoni ogółem wzrósł o blisko 11 proc., do 194 tys. ha, w tym sadów młodych (0-4 lat) zwiększył się o 39 proc. do nieco ponad 37 tys. ha.

Przyjmując ubiegłoroczną produkcję jabłek na wskazanym przez GUS poziomie można mówić o rekordowych zbiorach tych owoców jeśli chodzi o nasz kraj, pierwszy raz w historii wynoszących ponad 3 mln t. Należy jednak zauważyć, że zestawienia bilansowe już w 2012 roku wskazywały na zbiory przekraczające znacznie ten poziom. Dane GUS mogą świadczyć jednak o pewnym kierunku zmian w produkcji.Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 08.01.2014 roku