Z roku na rok wzrasta produkcja pomarańczy w Egipcie

Egipt to kraj zaliczający się do grona czołowych producentów jak i eksporterów pomarańczy na świecie. W sumie produkcja samych tylko pomarańczy stanowi około 30 proc. łącznych zbiorów owoców w Egipcie i ponad 65 proc. zbiorów samych tylko owoców cytrusowych - podaje FAMMU/FAPA na podstawie: Attache Reports.
 

W zasadzie z roku na rok wzrasta produkcja pomarańczy, a w sezonie 2010/2011 łączne zbiory oszacowano na 2,43 mln ton wobec 2,4 mln ton sezon wcześniej. Corocznie na krajowy rynek do bezpośredniej konsumpcji kierowane jest około 65 proc. tych owoców, 35 proc. trafia na eksport a pozostała niewielka ilość trafia do przetworzenia.

Z uwagi na mniejsza powierzchnię tegosezonowych upraw - w sezonie 2011/2012 spodziewana wielkość produkcji pomarańczy to około 2,35 mln ton. Ponadto w bieżącym sezonie 2011/2012 do bezpośredniej konsumpcji na egipskim rynku skierowane zostanie około 1,36 mln ton świeżych owoców, a średnioroczne spożycie tego owocu przez egipskich obywateli to około 33 kg/osobę.

Od lat dwoma największymi rynkami zbytu dla egipskich pomarańczy pozostaje Rosja oraz Arabia Saudyjska. Pozostałe ilości kierowane są ponadto do Iranu, na Ukrainę czy do Zjedn. Emiratów Arabskich.

 

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 12.01.2012r.