Webinar KUPS pt. Kodeks Praktyki AIJN w teorii i praktyce, 13.04.2021

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinar KUPS pt. Kodeks Praktyki AIJN w teorii i praktyce, który odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2021 roku w  godz. 10:00-12:30 na platformie Teams.
10:00 – 10:30 Otwarcie i wprowadzenie

Kodeks Praktyki AIJN jako narzędzie oceny jakości i autentyczności soków
Dr inż. Barbara Groele, sekretarz generalny Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

10:30 - 11:00 Analiza fizykochemiczna soków i nektarów - praktyczne wykorzystanie Kodeksu Praktyki AIJN
Dr inż. Sylwia Skąpska, Kierownik Zakładu Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy

11:00 - 11:30 Ocena mikrobiologiczna soków, nektarów, napojów z owoców i warzyw oraz zagęszczonych soków
Dr inż. Izabela Porębska, Kierownik Pracowni Badania Jakości Mikrobiologicznej Zakładu Mikrobiologii, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy

 

11:30 – 12:30 Sesja pytań i odpowiedzi

 

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa mailem na biuro@kups.org.pl w terminie do 11 kwietnia 2021 roku. Po potwierdzeniu rejestracji otrzymają Państwo link do webinarium.

 

Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw

Zaproszenie_Webinar KUPS_13.04.2021Program (209 KB)