Warsztaty i targi online – podsumowanie obecności na kwietniowych wydarzeniach branżowych

W tym tygodniu przedstawiciele Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) byli obecni na dwóch branżowych wydarzeniach online. W dniach 19-20 kwietnia odbyły się online V Wiosenne Warsztaty Sokownicze i Napojowe, których jednym ze współorganizatorów było Stowarzyszenie KUPS oraz w dniach 20-22 kwietnia zrealizowane również online zostały biznesowe targi poświęcone sektorowi spożywczemu – World Food Poland. Podczas obu wydarzeń aktywnie uczestniczyliśmy w merytorycznych debatach, jak również się porcją branżowej wiedzy w postaci folderów naukowych dostępnych na naszych wirtualnych stoiskach.

Podczas V Wiosennych Warsztatów Sokowniczych i Napojowych w poniedziałek 19 kwietnia, Prezes Zarządu KUPS – Julian Pawlak brał udział w debacie eksperckiej w panelu tematycznym dotyczącym wyzwań rynkowych. W trakcie debaty poruszono m.in. kwestie konsekwencji wprowadzenia podatku cukrowego w branży, reformulację produktów, jak również zmiany struktury zakupów i oczekiwania handlu. Natomiast kolejnego dnia podczas wielowątkowej debaty poświęconej wyznawaniom produkcyjnym w kontekście jakości surowców wykorzystywanych do produkcji soków zagęszczonych, wyzwaniom w produkcji soków NFC, korelacji między produkcją soków a wpływem na środowisko, a także aspektem dotyczącym sadów przemysłowych w Polsce obecni byli m.in. dr inż. Barbara Groele – Sekretarz Generalny KUPS oraz członkowie KUPS w tym: Piotr Podoba, Doehler Sp. z o.o. oraz Wojciech Kępiński, Wild Flavors Polska Sp. z o.o.


Podczas wydarzenia dostępne było stoisko Stowarzyszenia KUPS z materiałami informacyjnymi sfinansowane z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Materiały w postaci folderów naukowych dotyczyły miejsca i roli warzyw, owoców i ich przetworów w tym soków w codziennej diecie, jak również jakości tych produktów i były dostępne dla wszystkich uczestników wydarzenia online do pobrania w wersji PDF.

Natomiast w  dniach 20-22 kwietnia byliśmy obecni na biznesowych targach online poświęconych sektorowi spożywczemu – World Food Poland. Były to najważniejsze biznesowe targi w Polsce poświęcone przemysłowi spożywczemu – od produkcji i przetwórstwa aż po wyrób końcowy, jego dystrybucję i sprzedaż. Z racji rangi wydarzenia Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) objęło targi patronatem. Podobnie jak „V Warsztaty…” targi World Food Poland również zostały przeprowadzone online. Dzięki dedykowanej tego typu inicjatywom specjalnej platformie umożliwiającej zorganizowanie wydarzenia online możliwe było zrealizowanie aż 3 dniowych targów!

W trakcie wszystkich dni organizowane były liczne panele dyskusyjne wzbogacane prelekcjami merytorycznych ekspertów i reprezentantów branży. Przedstawiciele wielu sektorów branży, handlu hurtowego i detalicznego, jak również osoby związane z sektorem HoReCa w ramach wybranych indywidualnych lub grupowych rozmów miały możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych i pogłębienia branżowych relacji.  Jak do tej pory, na rynku dla branży spożywczej, zorganizowane targi World Food Poland były pierwszym wydarzeniem online, umożlwiającym udział w wydarzeniu biznesowym z jednoczesną możliwością prezentacji swoich usług i produktów w ramach wirtualnego stoiska. Również Stowarzyszenie Krajowa Unia Soków obecna było obecne wraz wirtualnym stoiskiem z dostępnymi materiałami informacyjnymi sfinansowanym z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.