Spada konsumpcja owoców i warzyw w Polsce i UE

Spożycie owoców i warzyw świeżych w krajach Unii Europejskiej w ostatnich latach spada. Jak podaje Freshfel w swoim najnowszym raporcie, konsumpcja owoców w UE-27 w przeliczeniu na osobę w 2010 roku zmniejszyła się w porównaniu do 2009 roku o 7,8 proc., była także o 9,4 proc. niższa od średniej z pięciu wcześniejszych lat. Natomiast spożycie warzyw świeżych w 2010 roku obniżyło się w stosunku do 2009 roku o 7,4 proc., a także o 10,3 proc. w odniesieniu do średniej z lat 2005-2009 - podali analitycy Banku BGŻ.

W Polsce, w analizowanym okresie, również obserwowany był spadek spożycia owoców i warzyw. Według danych GUS, w 2010 roku konsumpcja owoców świeżych w gospodarstwach domowych (owoce świeże, chłodzone i mrożone) w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju wyniosła przeciętnie 39,4 kg i była o 9,4 proc. niższa niż przed rokiem, a także o 4,7 proc. w porównaniu do 2008 roku. Spożycie warzyw i grzybów (świeżych, chłodzonych i mrożonych) w 2010 roku wyniosło 50,6 kg/osobę i było o 2,5 i 3,7 proc. niższe niż odpowiednio w latach 2009 i 2008.

Spadek spożycia w 2010 roku to między innymi efekt zmniejszenia zbiorów owoców i warzyw, które z reguły wiąże się także ze wzrostem cen, nie zachęcając do zakupu tych produktów. Według GUS, ceny detaliczne owoców i ich przetworów w 2010 roku, w odniesieniu do roku poprzedniego wzrosły o 9,2 proc., a ceny warzyw świeżych aż o 18 proc.

Cały artykuł znajdziecie Państwo w poniższym linku.

 

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 15.02.2012r.