Posiedzenia

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 8 września 2021 roku
W dniu 8 września 2021 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO).

więcej>>

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 15 września 2020 roku
W dniu 15 września 2020 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO).

więcej>>

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 4 grudnia 2019 roku
W dniu 4 grudnia 2019 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO). W spotkaniu wzięli udział również członkowie honorowi i zaproszeni goście.

więcej>>

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 25 czerwca 2019 roku
W dniu 25 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO).

więcej>>

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS - 5 grudnia 2018 roku
W dniu 5 grudnia 2018 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO). W spotkaniu wzięli udział również członkowie honorowi i zaproszeni goście.

 

więcej>>

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 27 czerwca 2018 roku
W dniu 27 czerwca 2018 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO).

więcej>>

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 11 grudnia 2017 roku
W dniu 11 grudnia 2017 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO). W spotkaniu wzięli udział również członkowie honorowi i zaproszeni goście.

więcej>>

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS - 28 czerwca 2017 roku

W dniu  28 czerwca 2017 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Podczas Zgromadzenia przedstawiono członkom Stowarzyszenia sprawozdanie Zarządu, jednostek i grup roboczych KUPS oraz przyjęto sprawozdanie finansowe za 2016 rok. Udzielono absolutorium dla Zarządu KUPS i Komisji Rewizyjnej za rok 2016.

więcej>>

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 12 grudnia 2016 roku
W dniu 12 grudnia 2016 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO).

więcej>>

Walne Zgromadzenie Członków KUPS - 22 czerwca 2016 roku
W dniu 22 czerwca 2016 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO).

więcej>>

Pierwsze posiedzenie Sekcji Producentów Soków Bezpośrednich (Sekcja NFC)
W dniu 2 grudnia Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie nowoutworzonej Sekcji Producentów Soków Bezpośrednich (Sekcji NFC). Zebranych uczestników powitał Prezes Stowarzyszenia KUPS Julian Pawlak. Przewodniczącym sekcji został Krzysztof Maurer właściciel Tłoczni Maurer. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim ok. 80 osób. Soki NFC zyskują coraz większe uznanie wśród konsumentów, coraz więcej firm a nawet gospodarstw ogrodniczych decyduje się na ich produkowanie.

więcej>>

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 2 grudnia 2015 roku
W dniu 2 grudnia 2015 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO).

więcej>>

Walne Zgromadzenie Członków KUPS 25 czerwca 2015 roku
W dniu  25 czerwca 2015  roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS).

więcej>>

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS – 4 grudnia 2014 roku
W dniu 4 grudnia 2014 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO).

więcej>>

Walne Zgromadzenie Członków KUPS 26 czerwca 2014 roku
W dniu  26 czerwca 2014  roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS).

więcej>>

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS 12 grudnia 2013 roku
W dniu 12 grudnia 2013 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO).

więcej>>

Przyjęto procedurę nadawania logo DSK podczas Walnego Zgromadzenia Członków KUPS w dniu 26 czerwca 2013 roku

W dniu  26 czerwca 2013  roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS).

 

więcej>>

Walne Zgromadzenie Członków KUPS 12 grudnia 2012 roku

W dniu 12 grudnia 2012 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO).

W załączeniu znajdą Państwo materiały z Walnego Zgromadzenia Członków KUPS z dnia 12 grudnia 2012 roku.

więcej>>