Pomoc de minimis dla producentów owoców i warzyw

Polscy producenci mają możliwość korzystania z wielu programów pomocy finansowej udzielanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a część z tych programów realizowana jest jako pomoc de minimis w rolnictwie. Jest to wsparcie państwa udzielane producentom rolnym, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. 
 
Wynika to z tego, że jest to pomoc o niewielkiej wartości, która nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku. Wielkość pomocy, jaka może zostać przyznana jednemu producentowi rolnemu, to 15 000 euro w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych, z uwzględnieniem kwot pomocy de minimis w rolnictwie ze wszystkich tytułów. 
 
W przypadku takiego wsparcia dla producentów owoców i warzyw w ostatnich latach przygotowano wsparcie między innymi z tytułu: 
•jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, którzy w 2014 roku byli producentami owoców porzeczki czarnej lub owoców wiśni, 
•jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, którzy w 2014 roku byli producentami cebuli, kapusty lub jabłek, 
•jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, którzy w 2015 roku byli producentami owoców porzeczki czarnej. 
 
Ponadto pomoc de minimis może zostać udzielona m.in. w formie dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup ziemi czy do oprocentowania kredytów "klęskowych", dopłaty do materiału siewnego, ulgi w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne czy też innych ulg podatkowych.


Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 15.07.2016 roku