Nowym członkiem Stowarzyszenia KUPS została firma Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Fructopol Sp. z o.o.

Do Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków dołączyła firma Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Fructopol Sp. z o.o. W 2009 roku firma obchodziła dwudziestolecie dziłalności.

Fructopol kompleksowo zaopatruje zakłady spożywcze w składniki zywności, subtancje dodatkowe oraz substancje pomagające w przetwarzaniu zywności w kraju i za granicą. Firma dostarcza materiały i substancje pomocnicze dla wszystkich producentów, niezależnie od ich wielkości, pomaga również w rozwiązywaniu problemów technologicznych oraz zaopatrzenia materiałowego. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenie KUPS został pan Mariusz Kowalczyk - Prezes Zarządu.