Nowym członkiem Stowarzyszenia KUPS została firma Dreher Poland Sp. z o.o. Sp. z o.o.

Do Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków dołączyła firma Dreher Poland Sp. z o.o.

Firma specjalizuje się w produkcji soków z owoców i warzyw.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenie KUPS został pan Robert Pierściński.