Nowym członkiem KUPS została firma Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Do Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków dołączyła Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. powstała w 2002 r. i  jest największym w Polsce i jednym z największych co do wielkości producentem cukru w Europie. Podstawowy przedmiot działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. stanowi produkcja i sprzedaż cukru, handel wyrobami powstałymi w trakcie jego wytwarzania oraz przetwórstwo owocowo-warzywne prowadzone w Zakładzie Polskie Przetwory we Włocławku. W 2013 roku powstała spółka „Polskie Przetwory” Sp. z o.o., funkcjonująca w Grupie Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. jako spółka zależna.  W 2017 roku spółka ta została włączona w struktury Krajowej Spółki Cukrowej S.A. i obecnie działa jako odrębna jednostka organizacyjna. Zakład Polskie Przetwory zajmuje się produkcją wyrobów pomidorowych oraz przecierów warzywnych i owocowych.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenie KUPS zostali pan Piotr Zakrzewski, Dyrektor Biura Nadzoru Biznesowego  oraz pan Michał Grela, Główny Specjalista ds. Analiz Biznesowych.