Nowym członkiem KUPS została firma HPP Services Poland Sp. z o.o. Sp. k

Do Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków dołączyła HPP Services Poland Sp. z o.o. Sp. k.

HPP Services Poland jest firmą, która zajmuje się innowacyjnym wysokociśnieniowym utrwalaniem żywności - Technologia HPP. HPP Services Poland jako pierwsza firma w Polsce wprowadziła działalność usługową HPP. Klientom z branży spożywczej oferuje korzystanie z  procesu paskalizacji bez konieczności ponoszenia kosztów zakupu urządzenia.

HPP Services Poland to idealny partner biznesowy dla firm, które nie chcą ponosić kosztów inwestycji w instalację HPP, a chcą korzystać z tej technonolii.