Normy handlowe dla bananów

W dniu 20 grudnia minionego roku Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie nr 1333/2011 ustanawiające normy handlowe dotyczące bananów - informuje FAMMU/FAPA na podstawie: Dziennik Urzędowy Komisji Europejskiej.

Powyższe normy handlowe odnoszą się do bananów objętych kodem CN 0803 00, z wyłączeniem plantanów, bananów figowych oraz bananów przeznaczonych do przetworzenia i stosuje się je w odniesieniu do bananów pochodzących z państw trzecich na etapie dopuszczenia do swobodnego obrotu, a także bananów pochodzących z Unii na etapie ich pierwszego dostarczenia do portu unijnego oraz świeżych bananów dostarczonych konsumentowi w regionie wytwarzania na etapie opuszczania pakowania.

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 11.01.2012r.