Niskie ceny porzeczek czarnych i malin na początku skupu

Tegoroczny sezon skupu malin rozpoczął się w kraju cenami niższymi w porównaniu do roku poprzedniego - podają analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.

Według danych publikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa, zakłady przetwórcze w dniach 26-27 czerwca br. oferowały za kilogram tych owoców 2,35 zł/kg (loco zakład), czyli o 11 proc. mniej niż przed rokiem. Przy średnich kosztach produkcji, przekraczających 3 zł/kg, oznacza to, że cena kolejny już rok z rzędu jest nieopłacalna dla producentów malin. Opłacalność produkcji tych owoców spada w ostatnich latach wraz z obserwowaną od 2007 roku tendencją spadkową cen malin. Ze względu na dość wysokie zapasy mrożonych malin, perspektywy co do dalszego wzrostu cen w tym sezonie są ograniczone.

Zdecydowanie mniej niż przed rokiem zakłady przetwórcze płacą natomiast za porzeczki czarne. Ich średnia cena w ostatnich dniach czerwca wynosiła 2,10 zł/kg (loco zakład) tj. aż blisko o połowę mniej niż średnio w 2011 roku. Jest to o tyle niekorzystne, że prognozy co do wysokości tegorocznych zbiorów są dość pesymistyczne.

Dobiegający końca skup truskawek charakteryzuje się natomiast wysokimi cenami tych owoców. Dane z monitoringu cen Ministerstwa Rolnictwa wskazują na poziom wynoszący ponad 5 zł/kg średnio w kraju. W kontekście bieżącego sezonu wiele wskazuje się na to, że takie ceny truskawek przemysłowych są niekorzystne dla producentów przetworów z tych owoców. Relacje ceny owoców świeżych do ceny mrożonych truskawek były bowiem zdecydowanie gorsze w porównaniu do roku poprzedniego.

Ceny owoców świeżych wzrosły szybciej od cen ich przetworów. Ponadto w czerwcu, trwająca od ponad 4 miesięcy tendencja wzrostowa cen polskich mrożonych truskawek została przerwana spadkiem cen tego produktu. Według danych Foodnews, cena mrożonych truskawek Senga Sengana (II klasy, niekalibrowanych) wynosi obecnie (02/07/2012) 1,70 euro/kg, tj. o 0,15 euro/kg mniej niż przed tygodniem. Jedną z przyczyn spadku może być podaż tańszych mrożonych truskawek z innych krajów, m.in. Maroko.

 

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 03.07.2012r.