Marchewka 2006

 „Marchewka” to kampania promocyjno – informacyjna realizowana w roku 2006 w Rumunii i Bułgarii, w ramach unijnego mechanizmu „Wsparcia działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”. Był to pierwszy polski projekt, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską, realizowany poza granicami Unii. 50% projektu sfinansowała Komisja Europejska, 30% pochodziło z budżetu krajowego, a 20% od producentów soków, należących do Stowarzyszenia KUPS. W kampanii nie promowano marek produktów ani nazw przedsiębiorstw. Chodziło o propagowanie samej idei picia soków i nektarów marchwiowych. Jak się potem okazało, cel został osiągnięty.

Projekt miał wzmocnić wizerunek soków i nektarów marchwiowych, a także promować ich zdrowotne walory. Kampania objęła swoim zasięgiem Bułgarię i Rumunię, dlatego poszczególne działania realizowane były w obu krajach.

W Bułgarii przeprowadzono intensywną kampanię, na którą składały się reklamy w prasie, telewizji, nośniki outdoorowe, BTL, działania PR, strona internetowa www.markovi.bg oraz badania rynku. Organizowano m.in. konferencje prasowe, które prowadziły gwiazdy bułgarskich mediów, stając się tym samym „twarzami” kampanii. Punktem kulminacyjnym była impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też konkursy: „Co możesz zrobić z marchewki?” oraz konkurs radiowy w radiu FM+.

W Rumunii działania podzielono na dwa etapy. W pierwszym etapie, tj. wiosną 2006 roku, wyemitowano spoty telewizyjne, które miały zbudować wizerunek soków marchwiowych, jako popularnych produktów wpływających pozytywnie na zdrowie. Jesienią skupiono się na promowaniu picia soków, jako najlepszej metodzie wzmacniania odporności u dzieci. Analogiczny wydźwięk miały reklamy prasowe. Zasięg kampanii był bardzo duży. Całość wspierała strona internetowa: estigatapentru.ro oraz działania PR, takie jak np. impreza lifestyle’owa dla rumuńskich VIP-ów i dziennikarzy z dziećmi pt. „Tornister pełen witamin”. Działania media relations skupiały się na zwróceniu uwagi kobiet na zbawienne walory soków marchwiowych, mających wpływ na urodę. Dystrybuowano także broszury informacyjne, które trafiały do menedżerów i dyrektorów placówek medycznych w Rumunii.

Po zakończeniu kampanii przeprowadzono badania konsumenckie, które potwierdziły poprawę świadomości społeczeństwa na temat zdrowotnych walorów soków i nektarów marchwiowych, a także większą chęć zakupu tego produktu (ponad 70% kobiet po obejrzeniu spotu telewizyjnego zadeklarowało kupienie i spożycie soków marchwiowych). Dzięki kampanii w 2006 roku wartość sprzedaży soków i nektarów marchwiowych zwiększyła się w Bułgarii o 84%. Kampania ta dowiodła, że rozpowszechniając rzetelną informację o danej kategorii produktów, można skutecznie wpłynąć na popyt. Dzięki informowaniu o wartościach odżywczych soków oraz o ich wpływie na kondycję organizmu, producenci (polskie firmy) odnotowali wzrost zbytu o 60%.

Kampania pomogła wypromować soki marchwiowe, jako zdrowe i smaczne produkty, które powinny być obecne w diecie każdego człowieka. Projekt zakończył się sukcesem i wpłynął pozytywnie na świadomość zarówno społeczeństwa bułgarskiego, jak i rumuńskiego.


Strony programu:

Na rynku bułgarskim: www.markovi.bg

Na rynku rumuńskim: estigatapentru.ro