AktualnościMisjaCeleStrukturaCzłonkowieHistoriaWspółpraca krajowa i międzynarodowaKontakt
 
 
Kodeks praktyki
Sok czyli owoc w płynie

 

Informacja o wyniku postępowania konkursowego wyboru wykonawcy programu informacyjno-promocyjnego pt. „Promocja certyfikacji innowacyjnych przetworów z owoców i warzyw”
Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków zawiadamia, że do dnia 3 września 2018 roku do godz. 12:00 w postępowaniu wyboru Wykonawcy programu promocyjno-informacyjnego pt. "Promocja certyfikacji innowacyjnych przetworów z owoców i warzyw" wpłynęło cztery oferty.

więcej>>

Informacja o wyniku postępowania wyboru wykonwacy programu promocyjno - informacyjnego pt. "5 porcji warzyw, owoców lub soku VIII"
Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków zawiadamia, że do dnia 3 września 2018 roku do godz. 12:00 w postępowaniu wyboru Wykonawcy programu promocyjno-informacyjnego pt. "5 porcji warzyw, owoców lub soku VIII" wpłynęło pięć ofert.

więcej>>

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie „Promocja certyfikacji innowacyjnych przetworów z owoców i warzyw”
Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków” (KUPS) informuje o rozpoczęciu konkursu mającego na celu wybór wykonawcy ogólnopolskiego programu promocyjno – informacyjnego „Promocja certyfikacji innowacyjnych przetworów z owoców i warzyw” i zaprasza do wzięcia udziału.

więcej>>

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie „5 porcji warzyw, owoców lub soku VIII”
Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków” (KUPS) informuje o rozpoczęciu konkursu mającego na celu wybór wykonawcy ogólnopolskiego programu promocyjno – informacyjnego „5 porcji warzyw, owoców lub soku VIII” i zaprasza do wzięcia udziału.

więcej>>

Kampania „Soki i musy – witaminy w SMART formie” z nominacją do nagrody SABRE
Kampania promocyjno-informacyjna Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków pt. „Soki i musy – witaminy w SMART formie” realizowana w latach 2015-2018 została nominowana do nagrody Sabre Awards 2018 w kategorii Multi-Country Programme (kampania realizowana na kilku rynkach). Jest to doskonałe zwieńczenie 3-letnich działań w Polsce, Rumunii, Słowacji, Czechach i na Litwie, które w istotny sposób wpłynęły na wzrost konsumpcji soków oraz rozpoznawalność musów w regionie.

więcej>>

Zwykły sok - niezwykłe właściwości 30 maja - Światowy Dzień Soku
Co roku, 30 maja obchodzony jest Światowy Dzień Soku. Już sam fakt, że sok ma swoje święto podkreśla, że jest to produkt wyjątkowy, zasługujący na szczególną uwagę. Szklanka soku może stanowić jedną z 5 zalecanych każdego dnia porcji warzyw lub owoców – dlaczego? Ponieważ, podobnie jak warzywa i owoce, soki uzupełniają dietę w cenne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu składniki odżywcze. Eksperci potwierdzają, że soki to wygodna i prosta forma dostarczenia sobie codziennej porcji witamin i składników mineralnych.

więcej>>

Nowa strona 5 porcji.pl!!!
Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) zachęca do odwiedzania nowej strony internetowej stworzonej przez KUPS poświęconej tematyce 5 porcji warzyw i owoców – 5porcji.pl.

więcej>>

Informacja o wyniku postępowania konkursowego dot. "5 porcji warzyw, owoców lub soku VII"
Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków zawiadamia, że do dnia 16 listopada 2017 roku do godz. 12:00 w konkursie ofert dot. przeprowadzenia działań promujących owoce warzyw i soki w ramach projektu "5 porcji warzyw, owoców lub soku VII" wpłynęła jedna oferta, złożona przez Michael Brigde Communication Emilia Hahn z siedzibą w Warszawie przy al. Rzeczpospolitej 10/27, 02-972 Warszawa o NIP 5251596889.

więcej>>

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie „5 porcji warzyw, owoców lub soku VII”
Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków” (KUPS) informuje o rozpoczęciu konkursu mającego na celu wybór wykonawcy ogólnopolskiego programu promocyjno – informacyjnego „5 porcji warzyw, owoców lub soku VII” i zaprasza do wzięcia udziału.

więcej>>

Międzynarodowa dyskusja nad rolą warzyw, owoców i ich przetworów w zbilansowanej diecie człowieka podczas Kongresu Promocji Warzyw i Owoców
W dniach 19-20 września w Warszawie odbył się po raz pierwszy XIII Międzynarodowy Kongres Promocji Warzyw i Owoców, organizowany w ramach Globalnego Sojuszu na rzecz promocji konsumpcji owoców i warzyw „5 a day” (AIAM5), który co roku odbywa się w innym kraju. Kongres w Polsce zorganizowało Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS).

więcej>>

Polska po raz pierwszy gospodarzem XIII Międzynarodowego Kongresu Promocji Warzyw i Owoców!
19 września rozpocznie się jedno z najważniejszych wydarzeń jesieni – XIII Międzynarodowy Kongres Promocji Warzyw i Owoców. Wybór Polski na lokalizację Kongresu stanowi wyróżnienie na skalę światową. Wydarzenie organizowane co roku na wybranym rynku świata jest odpowiedzią na problem niskiego spożycia warzyw i owoców. Celem Kongresu jest propagowanie idei „5 porcji” związanej z rolą owoców, warzyw i ich przetworów, w tym soków w żywieniu człowieka, a także właściwej polityki prozdrowotnej. Kongres jest też platformą wymiany doświadczeń dla podmiotów zajmujących się produkcją i handlem w branży owocowo-warzywnej.

więcej>>

DZISIAJ ŚWIĘTUJEMY ŚWIATOWY DZIEŃ SOKU !!!
WSZYSTKIE SOKI OWOCOWE I WARZYWNE TO BOGACTWO WITAMIN I SKŁADNIKÓW MINERALNYCH – NASZYCH SPRZYMIERZEŃCÓW W DBANIU O ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE.

więcej>>

Światowy Dzień Soku - 30 maja 2017
Dzień Soku obchodzony 30 maja na całym świecie jest okazją aby celebrować soki. Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) aktywnie włączyło się w świętowanie tego ważnego dnia poprzez: promocję Dnia Soku w radiu RMF oraz RMF CLASSIC, na blogach i wśród INFLUENCERÓW.

więcej>>

Eksperci żywieniowi o idei 5 a day
W ramach kampanii "5 porcji warzyw, owoców lub soku VI" uznani eksperci z niezależnych ośrodków naukowych i akademickich z zakresu żywności i żywienia biorą aktywny udział w konferencjach, kongresach naukowych, branżowych poświęconych zasadom zdrowego odżywiania.

więcej>>

Startuje VI edycja popularnego programu edukacyjno-informacyjnego 5 porcji warzyw, owoców lub soku
W marcu rozpoczęła się kolejna, VI już odsłona kampanii edukacyjnej „5 porcji warzyw, owoców lub soku” – programu realizowanego przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków. Celem akcji jest promowanie i budowanie prawidłowych postaw żywieniowych wśród Polaków. Kampania ma szczególne znaczenie w obliczu ciągle zbyt niskiego spożycia owoców i warzyw w naszym kraju.

więcej>>

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie znaku graficznego
Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków” zaprasza do składania oferty na opracowanie elementów systemu "Certyfikowany Produkt Sokowniczy".

więcej>>

Głos ekspertów w sprawie soków na Akademii Sokowej III
Wspólna konferencja pt ,,Warzywa, owoce i soki – aspekty żywieniowe, rynkowe i technologiczne” z cyklu Akademii Sokowej zorganizowana przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW  oraz Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS)  odbyła się w Centrum Wodnym SGGW w dniu 29 listopada 2016 r, którą razem otworzyli, prof. Krystyna Gutkowska, Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji,  SGGW Julian Pawlak, Prezes Zarządu KUPS oraz Barbara Groele, Sekretarz Generalny KUPS. Podczas tegorocznej, trzeciej już edycji wydarzenia eksperci przybliżyli wybrane zagadnienia tematyki sokowej, m.in. wiedzę o wartości odżywczej soków, a także wymagania prawne dotyczące jakości handlowej i znakowania soków oraz stosowane systemy kontroli. Prelegenci zaprezentowali też szerokie spojrzenie na problematykę zdrowej diety i nawyków żywieniowych Polaków.

więcej>>

Stowarzyszenie KUPS współorganizatorem kampanii Fruit Juice Matters. Share the science. Celebrate the goodness.
Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Soków Owocowych (AIJN) realizuje kampanię dotyczącą promocji 100 % soków owocowych, w szczególności 100 % soku pomarańczowego. Kampania Fruit Juice Matters. Share the science. Celebrate the goodness. czyli Poznaj soki owocowe. Dziel się wiedzą. Ciesz bogactwem. skierowana jest w szczególności do środowiska eksperckiego.

więcej>>

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie „5 porcji warzyw, owoców lub soku VI”
Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków” (KUPS) informuje o rozpoczęciu konkursu mającego na celu wybór wykonawcy ogólnopolskiego programu promocyjno – informacyjnego „5 porcji warzyw, owoców lub soku VI” i zaprasza do wzięcia udziału

więcej>>

Sok owocowy = Sok 100%
Szklanka soku owocowego może być jedną z zalecanych porcji owoców dziennie. Tymczasem pojawiają się obawy, gdy sięgamy po soki, ponieważ narosło wokół nich sporo mitów. Efekt jest taki, że zaczynamy pomijać w codziennej diecie ważne źródło pochodzących z owoców witamin i innych składników odżywczych.
więcej>>

Raport Rynkowy AIJN 2016
Zgodnie z najnowszym Raportem Rynkowym AIJN Konsumpcja soków i nektarów w Polsce w 2015 roku wyniosła 757 mln litrów, a tym samym wzrosła o 8,3% w stosunku do 2014 roku, a samych soków o 10,6%. Rynek Polski wyróżnia się na tle pozostałych europejskich rynków najwyższym wzrostem spożycia soków i nektarów w ostatnim roku, do którego przyczyniły się działania promocyjno-informacyjne Stowarzyszenia KUPS oraz silne kampanie promocyjne poszczególnych producentów soków i nektarów w Polsce.

więcej>>

Co zrobić, by przyszłe pokolenia nie borykały się z problemem chorób dietozależnych?
Zwiększenie świadomości, wiedzy i roli pediatrów w kwestii przekazywania rodzicom zasad dotyczących prawidłowego odżywiania dzieci. Kształtowanie przez matki odpowiednich przyzwyczajeń żywieniowych już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Aktywna edukacja kilkulatków i kreowanie mody na zdrowe odżywianie wśród nastolatków oraz realna, a nie tylko deklaratywna zmiana nawyków żywieniowych wśród dorosłych. Oto, według ekspertów, niezbędne działania, jakie należy podjąć, aby uchronić polskie społeczeństwo przed skutkami i kosztem chorób dietozależnych w przyszłości.
więcej>>

Soki 100% na liście The Dietary Guidelines for Americans 2015-2020
Departament Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Departament Rolnictwa USA opublikowały The Dietary Guidelines for Americans 2015-2020, zawierające najważniejsze rekomendacje żywieniowe. W obecnej edycji wydawanego co 5 lat dokumentu czytamy, że szczególny niepokój budzi niskie spożycie m. in. warzyw i owoców oraz ich przetworów w amerykańskim społeczeństwie. Z tego powodu w rekomendacjach pojawiło się zalecenie, aby wśród produktów, o które należy wzbogacić codzienną dietę znalazły się m. in. 100% soki owocowe i warzywne.

więcej>>

Startuje piąta edycja popularnego, edukacyjnego programu „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, zachęcającego Polaków do sięgania po zdrowe produkty
Warzywo, owoc i sok już po raz piąty staną się głównymi bohaterami edukacyjnej akcji pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Program realizowany jest przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, które do współpracy zaprosiło również niezależnych ekspertów z dziedziny żywienia. Akcja od lat cieszy się dużym powodzeniem, a jej celem jest budowanie prawidłowych postaw żywieniowych wśród Polaków.

więcej>>

Miejsce soków w Nowej Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej
Po raz pierwszy odbył się Narodowy Kongres Żywieniowy pod tytułem „Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu chorób – postępy 2015”, zorganizowany przez Instytut Żywności i Żywienia w Pałacu Kultury i Nauki w dniu 20 stycznia 2016 roku w Warszawie. 

więcej>>

Czwarta edycja popularnego programu informacyjno-edukacyjnego „5 porcji warzyw, owoców lub soku” przynosi efekty – w 2015 roku pierwszy raz od lat wzrosła liczba Polaków sięgających po warzywa, owoce i soki
Celem realizowanej przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „5 porcji warzyw, owoców lub soku” było zachęcenie Polaków do częstszego sięgania po te zdrowe produkty. I chociaż spożycie warzyw, owoców i soków w naszym kraju jest ciągle poniżej zaleceń ekspertów ds. żywienia, to wraz z zakończeniem czwartej edycji kampanii widać, że działania przynoszą pozytywne efekty – po raz pierwszy od wielu lat wzrosła liczba Polaków sięgających po warzywa, owoce i soki*.

więcej>>

Eksperci zalecają aby na stołach było kolorowo, bo tylko różnorodność składników gwarantuje, że dieta będzie dostarczała wszystkich niezbędnych witamin i substancji odżywczych
Różnorodnie, kolorowo i regularnie – tak w trzech słowach można ująć najważniejsze wnioski i zalecenia ekspertów po debacie pt. „5 porcji zdrowia”, dotyczącej prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży. Ale niestety jak pokazują badania* odżywianie młodszego pokolenia ciągle odbiega od tych zaleceń. Szczególnie trudno przekonać i zachęcić młodych ludzi aby w ich diecie regularnie pojawiały się warzywa, owoce oraz soki. O 5 porcjach zdrowia oraz o roli warzyw, owoców i soków w prawidłowym odżywianiu dziecka, dyskutowali eksperci.

więcej>>

Debata ekspertów "5 porcji zdrowia - rola warzyw, owoców i soków w prawidłowym odżywianiu dziecka"
W dniu 4 listopada br. o godz. 11.00 Krajowa Unia Producentów Soków organizuje debatę z udziałem ekspertów, pt. "5 porcji zdrowia - rola warzyw, owoców i soków w prawidłowym odżywianiu dziecka". Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dyskusją.

więcej>>

II Konferencja naukowo-szkoleniowa „Chemoprewencyjne i kardioprotekcyjne właściwości warzyw, owoców i soków”, 05.12.2015, Kraków
Stowarzyszenie KUPS wraz z NutriCenter serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II Konferencji naukowo-szkoleniowej z cyklu „Nutraceutyki w zdrowiu i chorobie”. Chemoprewencyjne i kardioprotekcyjne właściwości warzyw, owoców i soków, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2015 r. w Krakowie w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego.

więcej>>

Soki i musy na liście produktów, które od 1 września będą dostępne w szkolnych sklepikach i stołówkach
Na liście artykułów dopuszczonych przez Ministra Zdrowia do sprzedaży w szkolnych sklepikach i podawania w szkolnych stołówkach, znalazły się soki i musy owocowe oraz soki owocowo-warzywne i warzywne bez dodatku cukru. Decyzja ta jest kolejnym potwierdzeniem faktu, że musy i soki we wszystkich rodzajach opakowań, z dłuższym terminem przydatności do spożycia, są produktami pełnowartościowymi, bogatymi w substancje odżywcze i witaminy oraz, że zgodnie z rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia szklanka soku może stanowić jedną z zalecanych dziennych porcji warzyw lub owoców.

więcej>>

Polscy naukowcy obalają mit - badania nie potwierdziły związku pomiędzy regularnym piciem soków owocowych, a nadwagą u młodzieży
Zrealizowane przez polskich naukowców badanie1,2 nie potwierdziło powszechnego przekonania o związku pomiędzy regularnym piciem soków owocowych, a nadwagą u młodzieży. Wyniki tych badań wspierają wcześniejsze badania innych autorów, że dieta osób regularnie pijących soki owocowe jest bogatsza w witaminy, mikro- i makroelementy oraz wiele innych substancji odżywczych, co w sposób bezpośredni przekłada się na poprawę jakości diety i zapewnia korzyści zdrowotne.

więcej>>

Eksperci o sokach – co jest mitem, a co faktem?
Mitów o sokach funkcjonuje bardzo wiele. Aby ostatecznie dowiedzieć się co jest prawdą, a co fałszem, zapytaliśmy o opinię autorytety w dziedzinie odżywiania dzieci i dorosłych. Pozyskane informacje mogą zaskakiwać, ale bezsprzecznie wskazują, że soki to produkty, które powinny na stałe zagościć w naszych dietach. Nie należy z nich rezygnować również latem, podczas upałów.

więcej>>

Soki i nektary są jednymi z najlepiej oznakowanych produktów na polskim rynku
Opublikowany przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych raport* za 2014 rok potwierdził, że soki i nektary należą do jednych z najlepiej oznakowanych produktów na polskim rynku. Oznacza to, że informacje znajdujące się na opakowaniach tych kategorii przekazują konsumentom dane prawdziwe, w czytelny, zgodny z prawem sposób. To już kolejny raport, który potwierdza wysoką dbałość producentów polskiej branży sokowniczej o jakość jej wyrobów.

więcej>>

30 maja - Światowym Dniem Soku! Co sprawia, że to SOK zasługuje na tak wyjątkowe wyróżnienie?
Fot. Fotolia.com
Już sam fakt, że SOK ma swój dzień w kalendarzu potwierdza, że to produkt wyjątkowy, zasługujący na szczególną uwagę. Dlaczego? Bo SOK to wyrób w pełni naturalny! To źródło witamin, soli mineralnych oraz innych substancji odżywczych. Soki przecierowe i naturalnie mętne zawierają również błonnik. SOK to doskonała forma na dostarczenie organizmowi tak ważnych dla niego porcji warzyw i owoców, w każdych warunkach i w każdej sytuacji.

więcej>>

Relacja z Akademii Sokowej KUPS

Akademia Sokowa to nowy projekt realizowany przez Krajową Unię Producentów Soków (KUPS), który ma na celu przybliżyć zagadnienia tematyki sokowej, m.in. podstawowe wymagania prawne dotyczące jakości handlowej i znakowania soków, a także wiedzę o wartości odżywczej soków owocowych i warzywnych, klarownych, mętnych, przecierowych, pasteryzowanych, niepasteryzowanych, NFC, czy z soku zagęszczonego. Ponadto podczas tych spotkań prelegenci będą przybliżać technologię produkcji soków oraz zasady Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów. Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego w Warszawie w dniu 16.04.2015 r. AKADEMIA SOKOWA skierowana jest w szczególności do dietetyków, trenerów fitness, lekarzy, technologów żywności oraz wszystkich zainteresowanych tematyką sokową.

więcej>>

Konferencja prasowa inaugurująca „Soki i musy – witaminy w SMART formie

W dniu 23 kwietnia odbyła się Konferencja prasowa inaugurująca projekt „Soki i musy – witaminy w wygodnej formie” w restauracji Szklarnia przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie.

Cieszyła się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło ok. 30 dziennikarzy.

więcej>>

Relacja z debaty Polskiej Agencji Prasowej i Krajowej Unii Producentów Soków

W dniu 14 kwietnia w siedzibie PAP odbyła się debata „Polska dieta ciągle zbyt uboga w warzywa, owoce i soki? Co staje na drodze do prawidłowego odżywiania Polaków?”

Debatę poprowadził dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej – Pan Zbigniew Wojtasiński. Uczestniczyło ok. 30 osób, głównie dziennikarze. Debatę można było również śledzić na bieżąco online na str www.pap.pl.

więcej>>

Ruszyła kampania "Soki i musy - witaminy w wygodnej formie"
Witaminy podane w wygodnej i smacznej formie? Tak! Ruszyła nowa kampania promocyjno – informacyjna Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków pod hasłem „Soki i musy – witaminy w SMART formie”. Trzyletni program ma uświadomić rodzicom, że soki i musy owocowo-warzywne to wygodny sposób na wzbogacenie codziennej diety o witaminy. Działania promocyjne będą prowadzone równocześnie
w ramach kampanii telewizyjnej, internetowej, przez stronę www i fanpage na Facebooku, jak również w działaniach PR i BTL. Kampania obejmie aż pięć rynków: polski, czeski, litewski, rumuński i słowacki.

więcej>>

Rusza kampania 5 porcji warzyw, owoców lub soku IV
Wystarczy minimum 400 g owoców i warzyw aby zapewnić 5 porcji zdrowia w ciągu dnia! Po co i jak? Wszystkie odpowiedzi znajdą się w startującej właśnie, czwartej już edycji, kampanii edukacyjno-informacyjnej „5 porcji warzyw, owoców lub soku”.

więcej>>

Jedz jabłka, pij sok jabłkowy i cydr!
Spożycie soków jabłkowych i cydru stanowi ważne źródło zagospodarowania krajowych jabłek. Cydr dla branży sokowniczej to potencjalny kierunek zagospodarowania moszczu oraz zagęszczonego soku jabłkowego. Według szacunków prognozowany wzrost spożycia cydrów w najbliższych pięciu latach do 90 mln l pozwoli wykorzystać dodatkowo 100 tys. ton jabłek.  Do produkcji zagęszczonych soków jabłkowych wykorzystuje się 1,6-2,0 mln ton jabłek, z czego ok. 260 tys. ton zużywa się do produkcji krajowych soków, nektarów i napojów. Nadwyżki zagęszczonego soku (ok. 80-90% całości produkcji) jest sprzedawana poza granicami Polski, głównie do krajów UE.

więcej>>

KUPS z budżetem 5 mln Euro będzie promował dzięki funduszom unijnym kategorię soków i musów w 5 krajach Europy
W dniu 30 października 2014 r. Komisja Europejska ogłosiła przyjęcie 27 programów promujących produkty rolnicze w Unii Europejskiej i Krajach trzecich. Całościowy budżet projektów realizowanych przez najbliższe trzy lata to 77,4 mln Euro, z czego UE dofinansuje 39 milionów. Wybrane programy obejmują szerokie spektrum kategorii, takie jak świeże i przetworzone owoce i warzywa, produkty mleczne, znaki jakości, kwiaty oraz mięso. Jednym z wyróżnionych w ten sposób projektów przez Komisję Europejską, jest program promocji, zaproponowany przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, pod tytułem: „Soki i musy – witaminy w wygodnej formie”.

więcej>>

Kolejna edycja kampanii 5 porcji warzyw, owoców lub soku w Polsce i Rumunii ZAKOŃCZONA
Kolejna edycja kampanii 5 porcji warzyw, owoców lub soku realizowana od 2011 r. przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków zakończyła się we wrześniu 2014 roku, została zrealizowana z wielkim sukcesem na terenie Polski i Rumunii. Miała ona charakter prospołeczny, o wyjątkowo znaczącym impakcie medialnym, którego celem było propagowanie właściwego stylu życia, z uwzględnieniem przede wszystkim prawidłowej zbilansowanej diety, bogatej w warzywa i owoce oraz informacją, że jedną porcję można zastąpić szklanką soku (200 ml). Kampania finansowana była ze środków Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej oraz z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, administrowanego przez Agencję Rynku Rolnego, jak również sponsorów – członków KUPS (firmę Tymbark).

więcej>>

XVIII Międzynarodowe Sympozjum KUPS 20-22 maja 2015 r. w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach
Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) organizuje kolejne już XVIII Międzynarodowe Sympozjum  pt. „10 lat branży sokowniczej w UE” w dniach 20-22 maja 2015 roku w Hotelu "Gołębiewski" w Mikołajkach.

więcej>>

System DSK Gwarancja autentyczności i jakości konsumenckiej
Opakowania produktów wytwarzanych przez przemysł spożywczy to prawdziwe wyzwanie dla przeciętnego konsumenta, ponieważ zawiera liczne informacje dotyczące składu, wartości odżywczych, bezpieczeństwa i jakości produktu oraz opakowania, nie wspominając o danych informacyjnych, takich jak termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania czy nazwa i adres producenta. Przyswajanie ich wszystkich to niezwykle cenna umiejętność dla konsumenta, jednak niektóre branże wprowadzają dodatkowo swoje systemy kontrolne i jakościowe, po których konsumenci mogą „na skróty” czyli bez szczegółowego przypatrywania się za każdym razem informacjom na etykiecie, rozpoznać wysokojakościowe i autentyczne produkty. Jednym z takich systemów jest ten działający od 12 lat w branży sokowniczej w Polsce – czym jest zatem Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) i jakie gwarancje daje konsumentowi zakup wyrobów z tym właśnie logo?

więcej>>

Potrzeba ciągłej edukacji społecznej na temat właściwej diety, w tym spożycia warzw i owoców

Dieta uwzględniająca codzienne spożycie warzyw i owoców dla jednych jest oczywistością, dla innych wymysłem lekarzy i dietetyków, czy wręcz wielkomiejską fanaberią. Czy jest dziś w ogóle możliwa dieta bez warzyw i owoców? Co mówią współczesne badania o roli warzyw i owoców w profilaktyce chorób dietozależnych? Co utrudnia prowadzenie kampanii edukacyjnych w tym zakresie?

Na te pytania odpowiada nam w tym miesiącu wybitny ekspert - prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia.

więcej>>

Krajowa Unia Producentów Soków zachęca Polaków do picia soków z polskich jabłek
Jedz jabłka, pij soki jabłkowe i cydr - takie hasło proponuje Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków. Zdaniem jej przedstawicieli w kampanii na rzecz zagospodarowania jabłek nie można zapomnieć o piciu soków, nektarów i napojów z polskich jabłek.


więcej>>

Podsumowanie II edycji akcji przedszkolnej „5 porcji warzyw, owoców lub soku”
II edycja edukacyjnej akcji przedszkolnej „5 porcji warzyw, owoców lub soku” prowadzonej przez KUPS (Krajowa Unia Producentów Soku) w Polsce i w Rumunii rozpoczęła się we wrześniu 2013 r. i zakończyła się wraz z końcem roku szkolnego  w czerwcu 2014 r. Celem podjętej już drugi rok z rzędu akcji edukacyjnej w placówkach przedszkolnych było propagowanie prawidłowego odżywiania, w którym kluczowa rolę odgrywają warzywa i owoce oraz soki.

więcej>>

Dieta w oparciu o warzywa i owoce – temat stary jak świat? Ale jak aktualny!
Wg wielu badań świadomości, a także na podstawie znaczącej obecności tematu zrównoważonej diety w mediach, można wnioskować, że jesteśmy świadomym, wyedukowanym społeczeństwem, które dba o własne zdrowie i samopoczucie. Gdy jednak popatrzymy na świąteczne stoły w naszych domach, na menu niedzielnych obiadów czy grillowych nasiadówek sąsiedzkich – można mieć poważną wątpliwość, czy my naprawdę stosujemy choć w części zalecenia WHO w zakresie codziennej konsumpcji 5 porcji warzyw, owoców lub soku. Dlaczego jednak zdecydowanie powinniśmy? O tym rozmawiamy z dr Agnieszką Kozioł-Kozakowską z Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

więcej>>

Kampania "5 porcji warzyw, owoców lub soku" podsumowuje wyniki działania
W dniu 6 maja na terenie ogrodów restauracji Boathouse w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, podsumowująca wyniki kampanii „5 porcji warzyw, owoców lub soku” – projektu o charakterze prospołecznym, o wyjątkowo znaczącym impakcie medialnym, którego celem jest propagowanie właściwego stylu życia, z uwzględnieniem przede wszystkim prawidłowej zbilansowanej diety, bogatej w warzywa i owoce. Projekt jest realizowany z sukcesem na terenie Polski i Rumunii, zakończy się we wrześniu 2014 roku

więcej>>

Fakty i mity: Syrop glukozowo-fruktozowy
Syrop glukozowo-fruktozowy jest płynnym środkiem słodzącym, stosowanym do produkcji w  przemyśle spożywczym. Wiele osób jest zaskoczonych, kiedy dowiaduje się, że syrop glukozowo-fruktozowy jest niemal identyczny jak sacharoza czy miód. Składa się on praktycznie z takich samych ilości cukrów prostych – glukozy i fruktozy. Glukoza jest cukrem prostym występującym naturalnie w wielu produktach spożywczych, często nazywana cukrem gronowym. Fruktoza jest także cukrem prostym obecnym w owocach i miodzie, nazywana cukrem owocowym.

więcej>>

Węglowodany są niezbędne do sprawnej pracy mózgu człowieka
Tematyka właściwego odżywiania to jeden z dyżurnych tematów Polaków. Wygląda na to, że zna się na nim każdy, przynajmniej teoretycznie, bo praktyka tego nie potwierdza. Internet zawala nas kolejnymi dietami (jest ich tam obecnie ponad 630), w których odsądza się od czci i wiary albo cukry, albo białko, albo połączenia różnych grup produktów, albo pory ich spożycia. Jak nie dać się zwariować? Po prostu jeść różnorodnie i z umiarem, pamiętać o zdrowym rozsądku! Do zachowania tego właśnie zdrowego rozsądku, czyli do sprawnej pracy mózgu człowieka niezbędna jest nam glukoza. To ona odżywia nasz mózg, na który w erze pracy umysłowej, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Czy „odżywianie mózgu” nie jest pojęciem czysto akademickim, jakie znaczenie ma dla każdego z nas, jak go odżywiać i do czego jest mu niezbędna szklanka soku 100%? Na te tematy rozmawiamy z panią profesor dr hab. Marią Koziołkiewicz z Instytutu Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej, kierującą badaniami nad molekularnymi mechanizmami działań flawonoidów, wykładowcą genetyki, biologii molekularnej.

więcej>>

Warzywa, owoce, soki – różnice kulturowe spożycia w Europie i na świecie
Warzywa i owoce występują pod każdą szerokością geograficzną. Jednakże mogą bardzo się między sobą różnić, część z nich jest znana tylko lokalnie, a nawet te najbardziej rozpowszechnione na świecie (jak pomarańcz, jabłko, banan, ziemniak czy marchew) mogą wyglądać i smakować zupełnie inaczej, w zależności od kontynentu czy kraju, z którego pochodzą. Formy konsumpcji warzyw i owoców także są zróżnicowane – solony, mrożony banan budzi zdziwienie Europejczyków, a jest lubiany w Azji. Natomiast ceniony przez mieszkańców Niemiec sok z surowych ziemniaków nie znajduje naśladowców poza tym krajem. Jakie są najważniejsze różnice kulturowe w spożyciu warzyw, owoców i soków w Europie i na świecie oraz jakie niosą konsekwencje? Zapraszamy do refleksji!

więcej>>

Uczymy się lepiej żyć i mądrzej jeść – znamy wyniki III etapu badań kampanii „5 porcji warzyw, owoców lub soku”
Wyniki badania poziomu świadomości przeprowadzone w ramach kampanii "5 porcji warzyw, owoców lub soku" wykazały stopniowy wzrost wiedzy matek na temat prawidłowej, zbilansowanej diety. Jest lepiej i bardzo nas to cieszy, bo świadomego odżywiania nigdy dość.

więcej>>

Soki zagęszczone – 100% soku w soku!
Określenie „sok zagęszczony” bywa często niezrozumiałe przez konsumentów, a wręcz mylone z pojęciem syropu owocowego. Tymczasem to właśnie sok zagęszczony jest samą kwintesencją owocu czy warzywa w płynie. To jemu zawdzięcza swój smak i bogactwo wartości odżywczych produktów.

Jak powstaje sok zagęszczony i jaką drogę technologiczną pokonuje by stać się sokiem, którym możemy kupić w markecie – o tym opowie pani Barbara Groele, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków.

więcej>>

Soki 100% - gwarancja pełni sezonu w pełni zimy!
Soki 100% to najbardziej bliźniacza forma podania świeżych owoców i warzyw. Nie zawierają dodatku żadnej chemii (konserwantów, barwników, aromatów), nie zawierają dodatku cukru, a co najważniejsze -  powstają z owoców i warzyw zebranych w tzw. najlepszym stadium dojrzałości zbiorczej. Z jakich owoców powstają soki 100% pite najczęściej przez Polaków? Co oznacza pojęcie stadium dojrzałości dla poszczególnych owoców czy warzyw? Jakie rodzaje jabłek – ukochane owoce Polaków – najczęściej „wypijamy” w postaci soków? Zapraszamy do lektury poniższego tekstu.

więcej>>

KUPS rozpoczął III rok Kampanii „5 porcji warzyw, owoców lub soku”

Zakończył się drugi rok trwającej od października 2011r. do października 2014r. kampanii „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, którą prowadzi Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Ten trzyletni program ma na celu przekonanie Polaków i Rumunów do spożywania min. 400 g dziennie warzyw i owoców, w 5 porcjach, gdzie jedną porcję może stanowić szklanka soku (200 ml).

więcej>>

Sok w butelce czy w kartonie? Opakowania wg preferencji konsumentów, jakość ta sama!
Jak wynika z wielu badań społecznych, Polacy w sklepach potrzebują zaledwie kilku sekund na wybór konkretnego produktu spożywczego. O czym to świadczy? O tym, że kupujemy albo produkty dobrze nam znane (kupowane wcześniej lub te ostatnio reklamowane – nasze oczy też już je znają!) albo te, które odpowiadają nam cenowo. W ostatnich latach na szczęście coraz częściej czytamy informacje na opakowaniach produktów spożywczych, choć głównie te dotyczące daty przydatności oraz ceny. Czas pokaże, czy wzorem społeczeństwa Francji czy Niemiec będziemy także czerpać z opakowań informacje jakościowe i na tym budować naszą świadomość żywieniową, tworząc tym samym społeczeństwo lepiej wyedukowane i … zdrowsze?

więcej>>

Soki 100% - orędownicy uczciwej informacji i zdrowego rozsądku
Soki 100% bywają porównywane do innych popularnych napojów, w tym do wody oraz słodzonych napojów gazowanych. Kiedy takie zestawienia są pożyteczne, a kiedy mogą wprowadzać konsumenta w błąd, czyniąc szkodę każdej z tych kategorii? Jak nie dać się złapać na uproszczony lep „porównywania za wszelką cenę” i zachować zdrowy rozsądek?

więcej>>

Prozdrowotne składniki w owocach i sokach owocowych

Prozdrowotne składniki w owocach i sokach owocowych zostały zaprezentowane przez dr n. med. Beatę Piórecką podczas konferencji zorganizowanej przez Katedrę Dietetyki Małopolskiej Wyższej Szkoły J.Dietla w Krakowie oraz Centrum Szkoleniowe Nutri Centre. Cieszyła się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło ponad 200 osób związanych z nauką o żywieniu i żywności (dietetyków, studentów, doktorantów).

więcej>>

KUPS lokuje warzywa, owoce i soki
Propagowanie spożycia owoców, warzyw oraz soków poprzez informowanie o zaletach diety opartej na 5 porcjach to główne zadanie nowego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie KUPS. Podstawowa wiedza o zaletach i konieczności stosowania diety bogatej w warzywa i owoce oraz ich przetwory to gwarancja zdrowego trybu życia. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) powinniśmy spożywać codziennie minimum 400 g owoców i warzyw podzielonych na 5 porcji. Jedną w nich może być szklanka soku (200 ml).

więcej>>

Antyutleniacze – nasi zdrowotni sprzymierzeńcy

Trywializm stwierdzenia „Naprawdę jesteś tym, co jesz” powala niekwestionowaną słusznością, dlatego promują je specjaliści ds. zdrowia i odżywiania. Stale zbyt mało jemy warzyw i owoców, a wg WHO niewystarczające spożycie warzyw i owoców powoduje w skali ogólnoświatowej około  14% przypadków śmierci na raka żołądka lub jelit, 11% przypadków śmierci z powodu choroby niedokrwiennej serca oraz 9% przypadków śmierci w wyniku udaru. Zdaniem profesora Jana Oszmiańskiego z Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, jednego z wybitnych ekspertów oraz zwolenników warzyw i owoców, właśnie dzięki zwiększeniu ich spożycia moglibyśmy zapobiec 19% nowotworów układu trawiennego czy 31% przypadków choroby niedokrwiennej serca. 

więcej>>

Przeciwutleniacze w warzywach i owocach czyli idealni "wymiatacze wolnych rodników"
Na skutek spożywania żywności wysoko przetworzonej i zbyt niskiego spożycia warzyw i owoców, w diecie współczesnego człowieka obserwuje się znaczące niedobory składników odżywczych, takich jak witaminy, błonnik czy składniki mineralne. WHO oszacowała, że niewystarczające spożycie warzyw i owoców powoduje w skali ogólnoświatowej około  14% przypadków śmierci na raka żołądka lub jelit,  11% przypadków śmierci z powodu choroby niedokrwiennej serca oraz 9% przypadków śmierci w wyniku udaru[1]. Wg profesora Jana Oszmiańskiego z Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zwiększając spożycie owoców i warzyw oraz otrzymanych z nich soków moglibyśmy zapobiec 19% nowotworów układu trawiennego, 31% przypadkom choroby niedokrwiennej serca oraz 11% zawałów serca.

więcej>>

Kampania „5 porcji warzyw, owoców lub soku” w edukacji najmłodszych

Zakończył się organizowany w placówkach przedszkolnych w Polsce i w Rumunii program edukacyjny „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Celem akcji było zachęcenie do podejmowania działań edukacyjnych skierowanych do najmłodszych w zakresie propagowania prawidłowego odżywiania. Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych przez atrakcyjne materiały edukacyjne jest uznawane przez ekspertów za skuteczną formę nauki dla maluchów. W całym przedsięwzięciu w Polsce wzięło udział ponad 1500 placówek przedszkolnych, a w Rumunii ponad 400.

więcej>>

Jakość soków produkowanych w Polsce
Soki to produkty wytwarzane przez polskich producentów od lat, tak na rynek krajowy, jak i na eksport. Branża jest wolna od medialnych kryzysów wynikających z „wpadek” produkcyjnych, dlatego w odniesieniu do soków należy zadać sobie pytanie o kontrolę jakości ich wytwarzania. Zwłaszcza biorąc pod uwagę rozwój technologii produkcji w Polsce w ostatnich 20 latach czy też fakt, że liderami tej branży są duże koncerny spożywcze, mające mandat do tego by nadawać ton standardom całej kategorii. Dziś w Polsce branża sokownicza jest jedyną w FMCG, która wytworzyła skuteczne mechanizmy samokontroli. Co to oznacza dla konsumenta?

więcej>>

Kaloryczność soków 100% - fakty i mity
Postrzeganie każdej grupy produktowej kształtuje się w oparciu o fakty potwierdzające jej wartość odżywczą i działanie na organizm człowieka, a także niestety w oparciu o mity – najczęściej krzywdzące, oparte na wiedzy sprzed wielu lat czy też na informacjach typu „głuchy telefon”. Jednym z takich mitów, krzywdzących kategorię soków, jest postrzeganie ich jako produktów kalorycznych, przyczyniających się do wzrostu nadwagi i otyłości w społeczeństwie.

więcej>>

Rozkoszuj się warzywami i owocami przez okrągły rok! Bo wystarczy tylko chcieć…

Przed nami wiosna i lato – czas „otwarcia się na przyrodę”, czyli wypadów za miasto, długich spacerów, majówek, podróży, relaksu i przyjemności. Pełne słońca dni wpływają na to jak się odżywiamy – częściej i chętniej sięgając w tym czasie po owoce i warzywa. Kolorowe, soczyste warzywa i owoce będą coraz łatwiej dostępne na straganach, bazarkach i w sklepach, szczęśliwcy będą cieszyć się produktami ze swoich działek, sadów i ogrodów. Już niedługo pomidor będzie pachniał i smakował jak pomidor, a zapach truskawek będzie miło wiercił w nosie po wejściu do każdego warzywniaka… W tym czasie, chętniej więc będziemy rezygnować z potraw ciężkich na rzecz tych lekkostrawnych.

więcej>>

Nowalijki – wiosenny dylemat

Gdy robi się coraz cieplej w sklepach zaczynają pojawiać się świeże, apetyczne warzywa. Ponieważ jesteśmy spragnieni warzyw, od razu marzymy, żeby je jak najszybciej schrupać. Nowalijki – rzodkiewki, sałata, szczypiorek, młode marchewki – dostarczają nam niezbędnych minerałów i witamin oraz upiększają nasze talerze.

więcej>>

Być nastolatkiem i mądrze się odżywiać – czy to możliwe?

Piękny i trudny wiek jakim jest dojrzewanie i dorastanie nastolatków, budzi w każdym pokoleniu wiele emocji i jest przyczyną zmartwień ich opiekunów. Młodzież w tym okresie potrzebuje podkreślać swoją niezależność przez dokonywanie samodzielnych wyborów, najchętniej przeciwnych do wyborów rodziców. Kwestia ta niestety dotyczy także wyborów żywieniowych, co jest tym istotniejsze, że niewłaściwe odżywianie w wieku młodzieńczym często prowadzi do niedoborów oraz skutkuje fatalnymi nawykami żywieniowymi na dalsze dorosłe życie. Jak powinni odżywiać się nastolatkowie? Jak ustrzec młodzież od błędów żywieniowych i konsekwencji chwilowych mód czy trendów? Czy trudno młodym ludziom wpoić dobroczynny nawyk jedzenia 5 porcji warzywno-owocowych dziennie?

więcej>>

Dlaczego 5 porcji warzyw, owoców lub soku?

W ostatnich latach przeprowadzono w Polsce niejedną kampanię propagującą właściwe odżywianie. Tym samym nasz kraj nie odbiega od innych państw Unii Europejskiej pod względem projektów o tej tematyce. Najważniejszy cel, jaki stawiają sobie te kampanie, to ukształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych wśród dzieci jak i dorosłych oraz zachęcanie do codziennego odpowiedzialnego spożywania właściwych produktów, ze szczególnym uwzględnieniem warzyw i owoców.

więcej>>

5 porcji warzyw, owoców lub soku, czyli jak się dobrze przygotować na wiosnę

Pierwsze promienie słoneczne bezlitośnie obnażają wszystkie zimowe zaniedbania, także te żywieniowe, które mają wpływ na nasze samopoczucie, witalność i wygląd. Spożywanie produktów cięższych, bardziej kalorycznych, a także ograniczenie spożywania warzyw i owoców w ciągu tych kilku miesięcy zdecydowanie wpływa na nasz organizm. Nadejście wiosny wymaga od nas przygotowania – to idealny moment by zregenerować organizm po zimowej aurze.

więcej>>

5 porcji warzyw, owoców lub soku codziennie, czyli 13 rad jak się odżywiać

5 porcji warzyw, owoców lub soku codziennie – ale czym właściwie jest porcja? Jak odpowiednio zbilansować swoją dietę, aby dostarczać swojemu organizmowi odpowiednią ilość witamin i minerałów? Organizatorzy ogólnopolskiej kampanii „5 porcji warzyw, owoców lub soku” podpowiedzą, jak urozmaicić dietę naturalnymi produktami!

więcej>>

Odżywiajmy się mądrzej być żyć radośniej i czuć się lepiej

Warzywa i owoce powinny stanowić ważną część diety każdego człowieka. Kampania „5 porcji warzyw, owoców lub soku” została zorganizowana po raz pierwszy na terenie Rumunii, a jej głównym celem jest promowanie właściwego stylu życia ze zróżnicowaną i zbilansowaną dietą, bogatą w owoce i warzywa, spożywane w odpowiednich proporcjach.

więcej>>

Uroda i witalność z 5 porcjami warzyw i owoców dziennie

Owoce i warzywa są ważnym elementem właściwej i zróżnicowanej diety, która pomaga w utrzymaniu pięknego wyglądu. Kampania „5 porcji warzyw, owoców lub soku” została zorganizowana po raz pierwszy na terenie Rumunii, a jej głównym celem jest promowanie właściwego stylu życia ze zróżnicowaną i zbilansowaną dietą, bogatą w owoce i warzywa, spożywane w odpowiednich proporcjach w ciągu dnia.

więcej>>

Zalecana do codziennego spożycia ilość 5 porcji owoców i warzyw jest znana tylko 17% matek w Rumunii

Owoce i warzywa są istotnymi elementami prawidłowego żywienia człowieka. Eksperci do spraw żywienia zalecają spożywanie co najmniej 400 g warzyw i owoców, podzielonych na 5 porcji dziennie. Badania przeprowadzone w Rumunii przed rozpoczęciem programu „5 porcji warzyw, owoców lub soku” wykazały, że tylko 3% badanych matek spożywa owoce pięć razy dziennie, a 2% - warzywa.

więcej>>

Zimowe niedobory – warzywa, owoce i soki zimą

Jak powtarzają od lat dietetycy, człowiek powinien jeść owoce i warzywa przynajmniej 5 razy dziennie. Przestrzeganie tych zaleceń w nadchodzącym okresie jesienno – zimowym może dla większości z nas okazać się na początku dużo trudniejsze niż w sezonie letnim, jednak nie należy tematu bagatelizować. Obecnie sklepy bez względu na aktualną porę roku oferują bogaty asortyment produktów warzywnych i owocowych. Czy dostępność produktów warzywno-owocowych przez cały rok sprawia, że są one w stanie zapewnić nam wszelkie witaminy i składniki mineralne, a także uchronią nas przed niedoborami? Jak uzupełnić je sokami?

więcej>>

Wzorowy pierwszoklasista – 5 porcji warzyw, owoców lub soku w diecie

Gdy maluch idzie do szkoły...

Młody człowiek, którego organizm codziennie się rozwija, potrzebuje diety opartej na wartościowych produktach, dostarczających dużo energii. Każdego dnia dziecko jest narażone na stres, związany z zajęciami w szkole, nowym środowiskiem, odmiennym trybem dnia. Fizyczny wysiłek, przebywanie w ruchu, godziny spędzane w świetlicy czy na osiedlowym podwórku sprawiają, że nasze pociechy potrzebują wyjątkowo dużo energii i sił witalnych. Organizatorzy kampanii „5 porcji warzyw, owoców lub soku” przypominają – owoce, warzywa i soki w diecie dziecka wzmacniają jego organizm i są nie do zastąpienia!

więcej>>

Dieta syna wzorowana na diecie ojca, czyli 5 porcji warzyw, owoców lub soku w diecie mężczyzny

Prawidłowo zbilansowana, w pełni wartościowa dieta powinna uwzględniać nie tylko aktywność fizyczną danej osoby, ale również jej płeć. Dobrych nawyków żywieniowych powinniśmy uczyć się od dziecka. Organizatorzy kampanii „5 porcji warzyw, owoców lub soku” przypominają, że zarówno dieta kobiety, jak i mężczyzny powinna opierać się na silnym fundamencie – owocach, warzywach i sokach. Jednym z największych wyzwań dla rodzica jest przekonanie swojego syna do spożywania warzyw i owoców. Mężczyźni powinni również pamiętać, że stanowią autorytet i wzór dla swoich synów. Ojcowie, wujkowie
i dziadkowie – dawany przez Was przykład ma wielkie znaczenie, ponieważ kształtujecie nawyki żywieniowe dzieci już od najmłodszych lat.

więcej>>

Dieta kobiet w ciąży i po porodzie – rola warzyw, owoców i soków

Mądra młoda mama – jeść lekko i wartościowo

Niemiecki filozof, socjolog i psycholog, Erich Fromm twierdził, że matka jest ciepłem, jest pokarmem, matka jest pełnym błogości stanem zadowolenia i bezpieczeństwa. Od chwili poczęcia dziecka, matka poprzez swój styl życia i dietę wpływa na rozwój dziecka. Okres ciąży, a także okres po porodzie to czas, w którym matka i dziecko stanowią jedność – ich organizmy bezpośrednio na siebie oddziałują. Moment,
w którym kobieta staje się matką, to także czas wielkiego wysiłku i obciążenia dla organizmu. Dlatego tak ogromną rolę w życiu mamy i jej pociechy odgrywa prawidłowy styl życia oraz zdrowa, pełnowartościowa dieta. Młoda mama to mądra mama? Oczywiście! Każda z kobiet jest w stanie zadbać o siebie i swoje dziecko w najlepszy sposób – przez zrozumienie jak ważna jest dieta, odpowiednio dobrana do tak ważnych okresów w naszym życiu, jak poród i czas po porodzie.

więcej>>

5 porcji warzyw, owoców lub soku w rodzinie wielopokoleniowej czyli dieta dla juniora i seniora

Babcia i dziadek źródłem najlepszych nawyków żywieniowych dzieci

„Dziadkom jest lepiej niż rodzicom, mogą cieszyć się z wnuków, a nie zajmować się ich uciążliwościami dnia codziennego" – słowa Ch. Mevesa najlepiej obrazują rolę seniorów w życiu wielopokoleniowej rodziny – tak dziecka, jak i jego rodziców. W ostatnich latach zdecydowanie możemy zauważyć rosnącą rolę dziadków w kształtowaniu życia swoich wnuków – rodzice spędzają czas w pracy, dodatkowo rozwijają swoją karierę oraz zainteresowania i dlatego często powierzają bezpieczeństwo swoich najmłodszych w rękach swoich zaufanych rodziców.

więcej>>

Wielki Finał konkursu „Piję sok przez cały rok”

W Dniu Soku 31 maja 2012 roku, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, odbył się Wielki Finał konkursu „Piję sok przez cały rok”, zakończony uroczystą inauguracją podczas której zwycięzcom – dzieciom klas I-III Szkół Podstawowych, zostały wręczone nagrody. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS).

więcej>>

I Ogólnopolski Dzień Soku

31 maja 2012 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie miał miejsce I Ogólnopolski Dzień Soku. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, w ramach kolejnej edycji kampanii „5 porcji warzyw, owoców lub soku”.

więcej>>

Dyrektywa sokowa opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L115

W dniu 27 kwietnia 2012 r. w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L115 została opublikowana DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/12/UE  z dnia 19 kwietnia 2012 r.  zmieniająca dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Państwa członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia w/w dyrektywy  do  przepisów krajowych do 28 października 2013 r.

więcej>>

Raport rynkowy AIJN 2012 dotyczący europejskiego rynku
Europejskie Stowarzyszenie Soków Owocowych (AIJN) opublikowało Raport rynkowy 2012 dotyczący europejskiego rynku soków i nektarów z owoców i warzyw, który jest aktualizacją Raportu rynkowego z 2010 roku. Obejmuje on statystkę ogólnej konsumpcji soków i nektarów, trendy i segmentacje rynku, handel światowy surowcami do produkcji soków i nektarów, informacje związane z ochroną środowiska, zdrowiem i żywieniem oraz charakterystykę branży sokowniczej 30 krajów europejskich. Raport został opracowany przez firmę Canadean Ltd.

więcej>>

Definicje produktów sokowniczych
Poniżej przedstawiamy podstawowe definicje produktów sokowniczych.

więcej>>

Konferencja prasowa inaugurująca rozpoczęcie kampanii „5 porcji warzyw, owoców lub soku

W dniu 6 marca 2012 roku w restauracji Villa Foksal w Warszawie odbyła się konferencja prasowa rozpoczynająca drugą edycję kampanii promocyjno – informacyjnej „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. 

więcej>>

5 porcji warzyw, owoców lub soku doda każdemu uroku!

Większość osób wie, że w codziennym jadłospisie nie powinno zabraknąć warzyw i owoców. Specjaliści mówią o 5 porcjach tych produktów. Niestety szybkie tempo życia, źle rozplanowane posiłki i brak czasu sprawiają, że nie mamy czasu spożywać zalecanej ilości. Na szczęście, dietetycy przypominają, że taką porcję w ciągu dnia można zastąpić szklanką soku. To duże ułatwienie, gdyż sok można łatwo wziąć ze sobą wszędzie: do pracy, do szkoły, na wycieczkę czy na spacer. To wygodne rozwiązanie może pomóc w utrzymaniu zbilansowanej diety.

więcej>>

Porcja warzyw, owoców lub soku w szkole

Znane przysłowie mówi: „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. Dotyczy to również wyrabiania właściwych nawyków żywieniowych. Im wcześniej dziecko pozna zasady tworzenia prawidłowej diety i im szybciej zacznie się zdrowo odżywiać, tym osiągnięte rezultaty będą trwalsze. Potrzebna jest w tej kwestii pomoc. To odpowiedzialne zadanie, polegające na kształtowaniu dobrych nawyków żywieniowych, spoczywa zarówno na rodzicach, jak i na nauczycielach.

więcej>>

Prawie 300 tysięcy uczestników drugiej edycji Programu „5 porcji warzyw, owoców lub soku”

Trwający od 2 miesięcy program edukacyjny "5 porcji warzyw, owoców lub soku" dotarł już do 300 000 dzieci w wieku 7-10 lat. Najmłodsi uczniowie z klas I-III wraz ze swoimi rodzicami oraz nauczycielami zaangażowało się w program, którego celem jest poszerzenie wiedzy w zakresie zdrowego odżywiania i kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych.

więcej>>

Zagraj w grę JuicePark
Wyszukiwarka

Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatność i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij