5 proc. VAT w imporcie i w kraju

Minister przygotował projekt dostosowujący opodatkowanie napojów bezalkoholowych do wymogów unijnych.

Zmieni się rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie. Określa ono wykaz towarów wymienionych w załączniku nr 3 i 10 do ustawy o VAT w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej.

Cały artykuł w linku poniżej.

 

Źródło: Puls Biznesu