15 organizacji branżowych stworzyło Forum Ogrodniczo-Przetwórcze

Powstało Forum Ogrodniczo-Przetwórcze, które jest porozumieniem zawartym między organizacjami reprezentującymi producentów, dystrybutorów oraz przetwórców owoców i warzyw. Jednym z członków jest Stowarzyszenie KUPS.

Celem Forum Ogrodniczo-Przetwórczego jest wymiana poglądów, współpraca, inicjowanie i zintegrowanie działań organizacji zrzeszających producentów, dystrybutorów i przetwórców na rzecz budowy i rozwoju sektora owoców i warzyw oraz osiąganie wzajemnych korzyści przez same organizacje.

Forum działa na zasadzie dobrowolnego wkładu pracy uczestników, przy zachowaniu ich pełnej autonomii.

Główne cele działania Forum dotyczą m.in.: oceny sytuacji produkcji ogrodniczej i przetwórstwa owocowo-warzywnego w Polsce i na świecie, oceny problemów krajowego ogrodnictwa i przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz wypracowywania sposobów ich rozwiązywania a także podejmowania działań na rzecz wzmacniania sektora owoców i warzyw w gospodarce.

Uczestnikami Forum jest obecnie 15 organizacji, m.in.: Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Związek Sadowników RP, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw, Krajowa Rada Przetwórstwa i Zamrażalnictwa Owoców i Warzyw, Unia Owocowa Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw, Sandomierski Związek Ogrodniczy.

 

 

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 26.11.2013 roku