Minister Kalemba: WPR wymaga głębokich zmian

Zdaniem ministra rolnictwa Stanisława Kalemby, aby sprostać współczesnym wyzwaniom, jakim jest między innymi zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego na świecie, potrzebna jest głęboka reforma unijnej Wspólnej Polityki Rolnej. Jak mówi, celem działań ministerstwa jest, by w nowej perspektywie finansowej płatności bezpośrednie były sprawiedliwe i nie niższe, niż średnia unijna - w 2014 r. np. na poziomie 240 EUR, a za 2-3 lata 260 EUR/ha.

- Uważam, że dla efektywnego sprostania wyzwaniom współczesności oraz godzenia rozbieżnych celów Wspólna Polityka Rolna wymaga głębokich zmian. Wzrost bezpieczeństwa żywnościowego można osiągnąć, jeżeli zostanie odwrócony trend uzależnienia od globalnego systemu żywnościowego na rzecz skierowania sił i środków ku lokalnym rynkom - powiedział minister podczas Światowego Forum dla Wyżywienia i Rolnictwa - GFFA 2013, które odbyło się w czasie berlińskiego Zielonego Tygodnia.

- Zmiana kierunku w stronę rozwoju rynków lokalnych oznacza również odbudowę równowagi między handlem, a lokalną produkcją oraz świadomość, że oprócz ceny produktu ważne jest środowisko, zdrowie ludzkie i poczucie wspólnoty - dodał minister Stanisław Kalemba.

Nawiązując do debaty o przyszłości WPR minister Kalemba zapewnił, że Polska bardzo dobrze wykorzystuje unijne środki. Wspierane z krajowego budżetu służą zarówno rozwojowi rolnictwa, jak i obszarów wiejskich. W Polsce płatności bezpośrednie za 2012 rok wyniosły 240 EUR/ha, w tym z unijnego budżetu 215 EUR, a 25 z krajowego.

- Walczymy o to, aby w nowej perspektywie finansowej płatności były sprawiedliwe i nie niższe, niż średnia unijna. W 2014 r. np. na poziomie 240 EUR, a za 2-3 lata 260 EUR/ha. Ważne jest dla nas także utrzymanie wsparcia w II filarze, na rozwój wsi oraz pomocy krajowej - powiedział minister podkreślając, że ministrowie, z którymi rozmawiał w Berlinie rozumieją nasze stanowisko.

W tym roku, Forum odbyło się pod hasłem "Odpowiedzialne inwestycje w wyżywienie i rolnictwo - kluczowy czynnik zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju obszarów wiejskich".

Cały artykuł znajdziecie Państwo w poniższym linku.

 

Źródło: http://www.portalspozywczy.pl/klik/nlt/portalspozywczy_1534_324.html?http://www.portalspozywczy.pl/finanse/teksty/,81160.html z dnia 20.01.2013 roku