KE chce połączyć programy Owoce w szkole i Mleko w szkole

ARR

Komisja Europejska (KE) zakończyła trwający od października 2012 r. przegląd programów Owoce w szkole i Mleko w szkole i zaprezentowała nową propozycję legislacyjną dotyczącą przyszłości programów szkolnych. KE zaproponowała połączyć dotychczasowe programy Owoce w szkole i Mleko w szkole, w jeden nowy program, który pod hasłem „Odżywiaj się zdrowo i czuj się dobrze" promowałby wśród dzieci zdrową dietę bogatą w owoce, warzywa i mleko, a także zwracał uwagę dzieci na pochodzenie żywności i rolnictwo.

Po dokonaniu analizy KE zadecydowała, iż powołanie do życia nowego programu jest najlepszym rozwiązaniem pozwalającym skutecznie realizować długoterminowe cele takie jak: przeciwdziałanie spadkowi spożycia owoców, warzyw i przetworów mlecznych, wzmacnianie zainteresowania dzieci rolnictwem, pochodzeniem żywności oraz jej różnorodnością, zwiększanie spożycia wybranych produktów, a poprzez działania edukacyjne przyczynianie się do kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych.

Według KE nowy program o ujednoliconych zasadach ma gwarantować bardziej efektywne wykorzystanie środków finansowych oraz uproszczenia administracyjne. Propozycja KE będzie obecnie przedmiotem dyskusji i prac legislacyjnych w Radzie i Parlamencie Europejskim.Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 06.02.2014 roku