Polska znaczącym producentem truskawek, malin i borówki w UE

pr/ www.portalspozywczy.pl

W ostatnim dziesięcioleciu, w zależności od roku średnie plony owoców truskawki wynosiły od 150 do 200 tys. ton. Udział naszego kraju w łącznej produkcji truskawek w Unii Europejskiej wynosi ok. 20 proc. a w nowych krajach członkowskich ponad 80 proc. W produkcji tych owoców w Europie wyprzedza nas jedynie Hiszpania. Do liczących się producentów truskawek w UE należą: Włochy, Francja, Niemcy, Belgia oraz Holandia - informuje Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej.

Polska truskawka deserowa ma olbrzymie szanse stać się po jabłkach, borówkach wysokich naszym kolejnym "owocowym hitem eksportowym" i to nie tylko na rynkach wschodnich, ale również i na rynku niemieckim, skandynawskim czy środkowoeuropejskim. W tym przypadku powinniśmy skupić się na szczególnym podkreśleniu wyśmienitego smaku i intensywnego aromatu naszych owoców, które w przeciwieństwie do konkurentek z Zachodu nie tylko ładnie wyglądają, ale również pachną i smakują. Poza dogodnym położeniem geograficznym za naszym sukcesem przemawiają: niższe koszty produkcji oraz niższe ceny, wieloletnie kontakty handlowe, dobra opinia konsumentów o polskich owocach. 

Polska od wielu lat znajduje się w światowej czołówce producentów malin jest czołowym producentem. Po Rosji jest największym producentem malin w Europie. W 2010 r. wygrała konkurencję nawet z dotychczasowym liderem, którym była Serbia. Wówczas polska produkcja tych owoców (wg GUS) wyniosła 92,9 tys. t, podczas gdy w Serbii zebrano (wg FAO) ok. 84 tys. t. Produkcja malin od wielu lat ma tendencje wzrostowe. Udział
zbiorów malin w ogólnych zbiorach owoców jagodowych w latach 2007-2012 zwiększył się z 13 do 23% . Produkcja malin w br. wyniosła - jak podaje we wstępnych szacunkach GUS - 123 tys. t i zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 4%. Na przestrzeni ostatnich 10 lat zbiory wzrastały w średnim tempie - ok. 10% rocznie.

Polska jest liderem w dziedzinie produkcji borówki w Europie. Ocenia się, że w Polsce produkuje się obecnie około 15 tys. ton tych owoców. 80% krajowej produkcji jest eksportowane z uwagi na nikłe zainteresowanie rodzimych konsumentów. Jest to spowodowane brakiem informacji o niezwykłych walorach odżywczych i smakowych tych owoców. Pomimo tego, że na rynku krajowym pozostaje jedynie 20 owoców, co roku w szczycie zbiorów występują ogromne trudności ze sprzedażą świeżych owoców, pomimo ich dobrej jakości. A produkcja stale rośnie i z każdym rokiem przybywa kilkaset hektarów nowych plantacji, produkcję których trzeba zagospodarować.

Tymczasem od strony konsumpcji polski rynek jest bardzo zaniedbany, podobnie zresztą jak w krajach sąsiadujących z Polską. Wiele osób nie zna tego owocu i nawet nie podejrzewa, że może pochodzić z krajowych plantacji. Według szacunków SPBA w Polsce spożycie owoców borówki wysokiej wynosi poniżej 0,1 kg na mieszkańca rocznie. W krajach zachodnich poziom ten jest wielokrotnie wyższy - porównywalny do poziomu spożycia czereśni, który w Polsce wynosi około 1kg na mieszkańca. W przeciwieństwie do czereśni owoce borówki doskonale nadają się na przetwory oraz jako surowiec dla przemysłu cukierniczego i piekarniczego, szczególnie gdy brakuje już owoców borówki czernicy zbieranej w lasach. W świetle przytoczonych danych mamy podstawy sądzić, że konsumpcja mogłaby oscylować na kilkukrotnie wyższym poziomie, utrzymując w dłuższej perspektywie dochodowość tego gatunku.

Polska od wielu lat jest światowym liderem w produkcji i eksporcie owoców porzeczki czarnej i kolorowej oraz przetworów z nich. Np. z produkcją 90-140 tys. ton owoców porzeczki czarnej zajmujemy w świecie drugie, zaś w krajach Unii Europejskiej zdecydowanie pierwsze miejsce. W ostatnim czasie obserwuje się wzrost zainteresowania produkcją deserowych owoców porzeczek jako alternatywy dla produkcji owoców
kierowanych do przetwórstwa. Niedostatecznie propagowane są walory zdrowotne tych owoców i słabo promowana ich konsumpcja. Porzeczki należą do niewielkiej grupy owoców mających bardzo wysokie walory prozdrowotne. Posiadają właściwości antyutleniające i działanie przeciwnowotworowe. Jednocześnie wśród konsumentów owoców istnieje przekonanie , że porzeczki czarne i kolorowe to tylko surowiec dla przemysłu przetwórczego, który wytwarza z nich różne, bardzo wartościowe produkty przede wszystkim nektar porzeczkowy. Aby zmienić sposób postrzegania tych owoców przez konsumentów należy, jak najszybciej podjąć działania w kierunku kampanii promocyjnych , zwłaszcza że wśród konsumentów wzrasta świadomość zdrowotnych i dietetycznych właściwości tych owoców - informuje Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej.Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 09.12.2013 roku