Rynek owoców i jego uwarunkowania cz.I

Cykl jesiennych spotkań sadowniczych otworzyło 17. Ogólnopolskie spotkanie sadowników w Grójcu zorganizowane przez Instytut Ogrodnictwa, Związek Sadowników RP oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Pierwsza cześć zdominowana była przez tematy pośrednio związane z produkcja owoców. Dr Krzysztof Zmarlicki przybliżył problematykę zbytu hurtowego i detalicznego owoców w Polsce i innych krajach oraz niepokojące tendencje rynkowe związane z obniżeniem spożycia owoców w Polsce.

Witold Boguta podzielił się obawami na temat przyszłości grup producenckich w Polsce. Podkreślił, że największym zagrożeniem są nielojalni członkowie i możliwość przejęcia zarządzania w grupie przez pojedyncze osoby, które nie będą związane z sadownictwem. Ważne jest też uświadamianie konieczności współpracy między grupami, bo tylko wtedy wygrają zainteresowani rozwojem polskiego sadownictwa. Konkurencja na polsko-polska na rynku odbija się niekorzystnie na cenach owoców i trwałości kontaktów handlowych.

Grupy producenckie mają szansę rozwijać się pomyślenie, jeśli ich członkowie działają na korzyść ogółu, planowanie oparte jest na realnych przesłankach, następuje rozwój, wzrost sprzedaży, a decyzje są podejmowane z myślą o realizacji odległych celów. Należy też pamiętać, że w „życiu” grup można wyodrębnić dość typowe etapy. Początkom ich istnienia towarzyszy entuzjazm, potem zdarza się zamieszanie związane z organizacją, nierzadko przychodzi rozczarowanie, szukanie winnych, karanie niewinnych, jak np. zmiana kierownictwa, a na końcu nagradzanie biernych członków. Aby ograniczyć te niekorzystne zjawiska, warto pracować w grupach nad zwiększeniem lojalności członków, wartości sprzedaży i efektywności gospodarowania, racjonalizować koszty, tworzyć trwałe struktury kadrowe, a także zabezpieczać grupy przed przejęciem.

 

Źródło: www.e-sadownictwo.pl z dnia 18.11.2012 roku