Czesław Siekierski: Chcemy wyznaczyć kierunki rozwoju WPR po 2020 r.

portalspozywczy.pl

Potrzebna jest ogólna refleksja nad ponad 50-letnimi doświadczeniami WPR, aby nakreślić kierunki rozwoju tej polityki po 2020 r. Chcemy się tym zająć w 2015 r. przed przeglądem ostatniej reformy, który został zaplanowany na 2016 r. - mówi poseł Czesław Siekierski, przewodniczący unijnej w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 7 lipca członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wybrali jednogłośnie posła Czesława Siekierskiego na stanowisko przewodniczącego tejże komisji. Jest tym samym pierwszym Polakiem sprawującym tę funkcję.

- Przewodnictwo w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi to dla mnie duże wyróżnienie i sukces, ponieważ starały się o nią także inne duże kraje UE. Równocześnie jest to również spore wyzwanie - rolnictwo to ponad 40 proc. wydatków z budżetu i UE, a od czasu wejścia w życie Traktatu z Lizbony w tym obszarze obowiązuje zwykła procedura ustawodawcza dające równe prawa legislacyjne eurodeputowanym i Radzie Ministrów Rolnictwa - mówi Czesław Siekierski.

- Cieszę się również, że w naszej komisji będzie pracować wielu posłów z dużym - często kilkukadencyjnym doświadczeniem i wiedzą, a znaczna część z nich to praktykujący rolnicy - dodaje.

Praca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w nowej kadencji będzie się skupiać wokół następujących zagadnień:

1. Kontynuacja bieżącej działalności legislacyjnej. Jest szereg rozpoczętych prac. Czekają też nowe projekty aktów legislacyjnych przygotowane przez Komisję Europejską - m.in. w sprawie klonowania zwierząt dla celów rolniczych, emisji zanieczyszczeń z rolnictwa czy też rolnictwa ekologicznego.

2. Przyjmowanie prawodawstwa niezbędnego dla wdrażania WPR w latach 2015-2020. Rok 2014 jest rokiem przejściowym. Komisja rolnictwa będzie monitorować proces wdrażania reformy, tak aby w 2016 r. przeprowadzić przegląd WPR i dokonać pewnych korekt.

3. Poprawa bezpieczeństwa i jakości żywności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę zdrowia ludzi i przeciwdziałanie zagrożeniom epidemiologicznym oraz kwestiom dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin. Przegląd procedur dla działań w sytuacjach trudnych jak np. ostatnie przypadki wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

4. Wdrażanie nowych technologii w procesie produkcji rolnej i przemysłu żywnościowego oraz innowacyjny i inteligentny rozwój produkcji żywności. Kluczową rolę odgrywa w tym obszarze nowy unijny program w obszarze badań i innowacji Horyzont 2020, który zastąpił 7. Program Ramowy. Rośnie również rola badań naukowych w zakresie rozwoju rolnictwa, przetwórstwa i wyżywienia, na co przeznaczono większe pieniądze.

Cały artykuł znajdziecie Państwo w poniższym linku.


Źródło: www.portalspowyzczy.pl z dnia 11.07.2014 roku