19 września 2017(wtorek)

Otwarcie i powitanie gości (09:00 – 11:00)

 
08:00 – 09:00
 
Rejestracja uczestników
09:00 – 10:30
 

Otwarcie i powitanie:

Krzysztof Jurgiel - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, MRiRW

Dr Czesław Siekierski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Parlament Europejski

Jens Schaps - Dyrektor ds. Rynków Rolnych, DG AGRI, Komisja Europejska

Dr Marek Posobkiewicz - Główny Inspektor Sanitarny,  GIS

Łukasz Hołubowski - Z-ca Dyrektora Generalnego, Krajowy Ośrodek Wsparcie Rolnictwa

Waldemar Sochaczewski - Z-ca Dyrektora Generalnego, Krajowy Ośrodek Wsparcie Rolnictwa

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz – Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie

Manuel Monino Gomez - Koordynator AIAM5 Globalny Sojusz na rzecz Promocji Konsumpcji Owoców i Warzyw „5 a day”

Julian Pawlak - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków

Barbara Groele - Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków

10:30 – 10:40
 
Podpisanie Deklaracji AIAM5 przyjętej podczas Walnego Zgromadzenia
10:40 – 11:00
 
Czas dla mediów
11:00 – 11:30
 
Przerwa kawowa
 

PANEL 1 (11:30 – 13:30)

Polityka agrarna wyzwaniem w kontekście zrównoważonej produkcji, ochrony środowiska, wyżywienia ludności oraz zapobiegania chorobom niezakaźnym ze szczególnym uwzględnieniem produkcji owoców i warzyw

 
11:30 – 11:50
 

Instrumenty Unii Europejskiej promujące zdrową żywność

Jens Schaps - Dyrektor ds. Rynków Rolnych, DG AGRI, Komisja Europejska, Belgia

11:50 – 12:10
 

Polityka Polski w zakresie rynku owoców i warzyw

Marian Borek – Z-ca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska

12:10 – 12:30
 

Produkcja zrównoważona owoców i warzyw w kontekście wyzwań współczesnego rynku

Prof. dr hab. Małgorzata Korbin – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa, Polska

12:30 – 12:50
 
Innowacje w przetwórstwie owoców i warzyw

Prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel - Dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Polska
Dr Sylwia Skąpska - Kierownik Zakładu Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych,
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Polska
12:50 – 13:30
 

Dyskusja: Znaczenie owoców, warzyw i ich przetworów w polityce rolno- spożywczej w Europie i na całym Świecie

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Kowalski – Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Polska

Panelista: dr Czesław Siekierski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Parlament Europejski, Belgia

Panelista: Jens Schaps - Dyrektor ds. Rynków Rolnych, DG AGRI, Komisja Europejska, Belgia

Panelista: Marian Borek – Z-ca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Polska

Panelista: Prof. dr hab. Kazimierz Tomala – Prorektor ds. Dydaktyki SGGW, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Sadownictwa, SGGW w Warszawie, Polska

13:30 – 14:30
 
Lunch
 

PANEL 2 (14:30 – 16:30)

Polityka prozdrowotna, a spożycie owoców i warzyw oraz ich wartość odżywcza w kontekście najnowszych doniesień naukowych

 
14:30 – 14:50
 

Brazylia – wspieranie rozwoju konsumpcji owoców i warzyw

Isabela Sattamini – Narodowy Instytut Onkologiczny, Brazylia

14:50 – 15:10 

Zalecenia żywieniowe 2017 w Polsce

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz – Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, Polska

Dr Katarzyna Stoś, prof. IŻŻ – Z-ca dyrektora ds. Bezpieczeństwa Żywności i Suplementów Diety, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, Polska

15:10 – 15:30
 

Polityka prozdrowotna w oparciu o warzywa i owoce w Kostaryce

Dr Cecilia Gamboa Cerda - Departament Planowania Strategicznego i Oceny Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, Kostaryka

15:30 -
15:50
 

Wzrost konsumpcji owoców i warzyw i zapewnienia witaminy A u dzieci w wieku przedszkolnym na Kubie

Dr Consuelo Macias Matos – Instytut Żywienia i Higieny Żywności w Hawanie, Kuba

15:50 – 16:30
 

Dyskusja: Praktyczne rozwiązania w ramach polityki prozdrowotnej

Moderator: prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska

Panelista: Laura Astete-Robilliard – Koordynator 5 a day, Peru

Panelista: Marta Chavez - "5  a day", Honduras

Panelista: Prof. dr hab. Witold Płocharski – Instytut Ogrodnictwa, Polska

Panelista: Dr hab n. med Piotr Albrecht - Kierownik Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Warszawski Uniwersytet Medyczny

16:30 – 17:00
 
Przerwa kawowa
 

PANEL 3 (17:00 – 19:00)

Choroby niezakaźne (Choroby cywilizacyjne) - owoce i warzywa w prewencji chorób niezakaźnych

 
17:00 – 17:20
 

Owoce i warzywa – miejsce w diecie człowieka

Dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska – Kierownik Pracowni Dietetyki Pediatrycznej, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Polska

17:20 – 17:40
 

Owoce i warzywa a nawyki żywieniowe

Dr Maria Soledad Tapia Gonzalez – Instytut Nauki o Żywności i Technologii, Centralny Uniwersytet w Caracas, Wenezuela

17:40 – 18:00
 

Zapobieganie chorobom niezakaźnym w Chile

Dr Fernando Vio Del Rio – Prezydent 5 a day, Chile

Alejandra Domper Rodriguez – Sekretarz Generalny 5 a day, Chile

18:00 – 19:00
 

Dyskusja: Praktyczne doświadczenia w prewencji chorób niezakaźnych

Moderator: Dr Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny, Polska

Panelista: Wojciech Kałamarz - Kierownik Działu Uwarunkowania zdrowotne i nierówności DG SANTE - Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, Komisja Europejska, Bruksela

Panelista: Prof. dr hab. Bolesław Karwowski – p.o. Kierownika Katedry Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

Panelista: Gabriella Fretes Centurion – Friedman School of Nutrition Science and Policy, Uniwersytet Tufts, Paragwaj

19:00 – 23:00
 
Networking / Kolacja

20 września 2017 (środa)

PANEL 4 (09:00 – 11:00)

Przykłady programów promocji konsumpcji owoców i warzyw (w tym 5 porcji)

 
09:00 – 09:20
 

Wykorzystanie social media w promocji owoców i warzyw na przykładzie Finlandii

Jyrki Jalkanen – Prezes Fińskiego Stowarzyszenia Glasshouse Growers Organization, Finlandia

Minna Rantala – Manager ds. Informacji Fińskiego Stowarzyszenia Glasshouse Growers Organization, Finlandia

09:20 – 09:40
 

Promocja świeżych warzyw i owoców we Francji

Dr Saida Barnat – Wiceprzewodnicząca Komitetu Promocji i Komunikacji Freshfel, Wicedyrektor APRIFEL, Francja

09:40 – 10:00
 

Program "5 a day" promocji konsumpcji owoców i warzyw w Hiszpanii

Nuria Martinez Barea –  Dyrektor 5 a day, Hiszpania

10:00 – 10:20
 

Przykłady programów  promocji konsumpcji owoców i warzyw

Łukasz Hołubowski -  Z-ca Dyrektora Generalnego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Polska

10:20 – 11:00
 

Dyskusja: Praktyczne doświadczenie w promocji owoców i warzyw

Moderator: Jyrki Jalkanen – Prezes Fińskiego Stowarzyszenia Glasshouse Growers Organization, Finlandia

Panelista: Andrea Gysi – Kierownik Projektu 5 a day, Szwajcaria

Panelista: Dr Katarzyna Stoś, prof. IŻŻ – Z-ca dyrektora ds. Bezpieczeństwa Żywności i Suplementów Diety, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, Polska

Panelista: Prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska  - Kierownik Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, Polska

11:00 – 11:30
 
Przerwa kawowa
 

PANEL 5 (11:30 – 13:10)

Światowy i polski rynek owoców i warzyw

 
11:30 – 11:50
 

Polska produkcja owoców, warzyw i ich przetworów

Dr Bożena Nosecka – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Polska

Anna Bugała Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Polska

Łukasz Zaremba – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Polska

11:50 – 12:10
 

Norwegia – promocja konsumpcji owoców i warzyw

Guttorm Rebnes – Dyrektor Zarządzający Biura Promocji Owoców i Warzyw Frukt.no, Norwegia

12:10 – 12:30
 

Rola Meksyku w światowym rynku owoców i warzyw

Alfredo Moises Ceja – Prezydent Fundacji 5xDay, Meksyk

12:30 – 13:10
 

Dyskusja: Jakość i dostępność owoców i warzyw na rynkach lokalnych i światowych

Moderator: Piotr Trojanowicz – Prezes Zarządu ZPOW "Polkon" Sp. z o.o., Polska

Panelista: Dr Witold Boguta – Prezes Zarządu Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, Polska

Panelista: Waldemar Żółcik – Prezes Zarządu Unia Owocowa Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw, Polska

Panelista: Robert Remiszewski – Wiceprezes Zarządu Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Polska

13:10 – 14:10
 
Lunch
 

PANEL 6 (14:10 – 16:10)

Światowe trendy w konsumpcji owoców i warzyw

 
14:10 – 14:30
 

Rynek owoców i warzyw w Szwecji

Elin Windfäll -  Federacja Szwedzkich Rolników (LRF Horticulture), Szwecja

14:30 – 14:50
 

Zachowania konsumentów warzyw, owoców i ich przetworów w Polsce

Barbara Groele – Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków, Polska
14:50 – 15:10
 

Trendy w spożyciu owoców i warzyw w Urugwaju

Sergio Carballo – Dyrektor Fisema Fresh Cut, Urugwaj

15:10 – 15:30
 

5 porcji - Społeczna Odpowiedzialność  w Portugalii

Dr Susana Santana - Koordynator 5 a day, Portugalia

15:30 – 16:10
 

Dyskusja: Czy istnieje jeden uniwersalny model żywienia w oparciu o owoce i warzywa?

Moderator: Adriana Senior Mojica – Prezes Corporacion Colombia Internacional (CCI), Kolumbia

Panelista: Mariano Winograd – Prezydent 5 a day, Argentyna

Panelista: Paula Elizabeth Alvarado Peralta - Narodowy Autonomiczny Uniwersytet, Nikaragua

Panelista: Dr hab. inż. lek. med. Dariusz Włodarek – Kierownik Zakładu Dietetyki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska

 16:10  Zamknięcie Kongresu

 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie