Resort środowiska obniżył poziomy recyklingu opakowań wielomateriałowych

PAP

Firmy, które wprowadzają na rynek opakowania wielomateriałowe w tym roku muszą osiągnąć 14 proc. odzysku i 10 proc. recyklingu, czyli mniej niż pierwotnie planowano. Przewiduje to rozporządzenie ministra środowiska, które ukazało się w Dzienniku Ustaw.

Opakowania wielomateriałowe to np. kartony po mleku czy sokach, które składają się z więcej niż jednego tworzywa np. plastiku, aluminium czy papieru.

Według rozporządzenia w 2014 r. poziom odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych, w których dominują: tworzywa sztuczne, aluminium, stal - w tym blacha stalowa, papier i tektura, szkło oraz drewno, wyniesie odpowiednio 14 i 10 proc.

W porównaniu z pierwotnym projektem rozporządzenia w 2014 r. zrezygnowano z różnicy w poziomach odzysku i recyklingu, jeśli chodzi o poszczególne grupy opakowań wielomateriałowych w zależności od dominującego w nich surowca, np. aluminium, stali, papieru czy drewna.

Jak tłumaczył w marcu wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk, nowe rozporządzenie dot. poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych i środków niebezpiecznych dotyczy tylko tzw. porozumień. Chodzi o to, że wprowadzający na rynek takie opakowania, mogą się rozliczać z osiąganych poziomów samodzielnie lub w ramach porozumień zawieranych z marszałkami województw.

Jeżeli przedsiębiorca nie zdecyduje się przystąpić do takiego porozumienia, będzie musiał osiągać do końca 2014 r. poziomy odzysku i recyklingu określone w załączniku do ustawy - poddawać recyklingowi 23,5 proc. tworzyw sztucznych, 51 proc. aluminium, 51 proc. stali i blachy, 61 proc. papieru i tektury, 61 proc. opakowań ze szkła i 16 proc. opakowań z drewna.

Wiceszef resortu środowiska ocenił, że ustalone na 2014 r. poziomy odzysku i recyklingu są możliwe do spełnienia przez przedsiębiorców.

Rozporządzenie stanowi, że w kolejnych latach poziomy te będą systematycznie rosnąć. W 2015 wyniosą 20 i 16 proc. dla opakowań wielomateriałowych, w których dominują tworzywa sztuczne i drewno. Dla pozostałych materiałów będzie to 20 i 18 proc.

Poziomy odzysku w kolejnych latach począwszy od 2016 r. będą wynosić dla tworzyw sztucznych, aluminium, stali, papieru i tektury, szkła i drewna odpowiednio 25, 30, 40, 50 proc. Od 2020 r. trzeba będzie rocznie odzyskiwać 61 proc. takich materiałów.

W 2020 roku i w następnych latach poziom recyklingu dla opakowań wielomateriałowych, w których dominują tworzywa sztuczne, wyniesie 23,5 proc., dla aluminium i stali 51 proc., tektury i szkła 61 proc., dla drewna 16 proc.

W tym roku nie trzeba poddawać recyklingowi opakowań po środkach niebezpiecznych, np. nawozach. W 2020 r. i kolejnych latach poziomy te wyniosą od 16 proc. do 61 proc. Poziom odzysku dla opakowań po środkach niebezpiecznych ma wynieść 61 proc.

Obowiązek recyklingu i odzysku odpadów nakłada na Polskę obowiązująca od stycznia br. ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Cel to osiągnięcie przez nasz kraj poziomów wymaganych przez UE.


Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 21.05.2014 roku