Ekspert: Eksport przetworów warzywnych pod względem wolumenu jak i wartości wzrasta

- Obserwując tendencje zmian eksportu można zauważyć że sprzedaż zagraniczna przetworów warzywnych zarówno pod względem wolumenu jak i wartości wzrasta, choć dynamika ta wyhamowała na przestrzeni ostatnich 5 lat, szczególnie w 2009 roku, czemu mogło przysłużyć się spowolnienie na rynkach europejskich. Eksport przetworów owocowych, w tym też mrożonych owoców nie wykazuje tendencji wzrostowych. Jego wielkość jest uwarunkowana głównie wahaniami produkcji owoców i zmianami ich cen - mówi w rozmowie z serwisem www.portalspozywczy.pl Mariusz Dziwulski, analityk BGŻ.

- Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 roku produkcja mrożonych warzyw (w przedsiębiorstwach zatrudniających 50 osób i więcej) w kraju wzrosła o 9,5% w porównaniu do 2011 roku i ukształtowała się na poziomie 566 tys. t (ponad 50% produkcji wszystkich przetworów warzywnych). Był to zarazem poziom rekordowy biorąc pod uwagę te podmioty (>50 osób). W porównaniu do 2004 roku wielkość produkcji mrożonek warzywnych zwiększyła się o blisko 45% - mówi Mariusz Dziwulski.

Produkcja mrożonych owoców i orzechów w 2012 roku wzrosła natomiast o 3,1% w stosunku do 2011 roku i ukształtowała się na poziomie 312 tys. t. Eksport przetworów owocowo-warzywnych w 2012 roku ukształtował się na poziomie 1248 tys. t, z czego 635 tys. ton stanowiły mrożone owoce i warzywa. Jego wartość wyniosła 1447 mln euro, z czego 45% stanowiły mrożonki.

W 2012 roku sytuacja cenowa na rynku owoców i warzyw była dość zróżnicowana. W wyniku przemrożeń i spadku zbiorów truskawek ich ceny znacznie wzrosły. Według danych IERiGŻ-PIB w skupie do mrożenia kosztowały one średnio 4,55 zł/kg tj. o 13,4 proc. więcej niż w roku poprzednim. Podobnie wyglądała sytuacja na rynku wiśni i malin, choć tu wzrost cen warunkowany był głównie sytuacją na rynkach zagranicznych m.in. spadkiem zbiorów w Serbii czy też nieudaną produkcją wiśni w USA.

- Wiśnie do mrożenia skupowane były wiśnie w średniej cenie 3,09 zł/kg, czyli o 25,6% wyższej niż przed rokiem, za maliny w skupie oferowano natomiast średnio 2,34 zł/kg (+ 2,6%). Cena malin była jednak wyraźnie zróżnicowana na przestrzeni całego sezonu skupu - ceny malin letnich (średnio w lipcu w lipcu) wyniosły 2,26 zł/kg podczas gdy odmian jesiennych kształtowały się na poziomie ponad 3,60 zł/kg. W 2012 r. spadły natomiast ceny porzeczek czarnych - średnio w relacji rocznej aż o 58% do poziomu 1,74 zł/kg - dodaje Mariusz Dziwulski.

Ceny warzyw do przetwórstwa kształtowane były pod wpływem zmian w ich krajowej podaży.

- Spadek zbiorów, wynikający głównie ze zmniejszenia powierzchni upraw przyczynił się do spadku zbiorów warzyw oraz ziemniaków a tym samym wzrostu ich cen. Wobec tego obserwowany był wzrost większości warzyw na rynku świeżym jak też w warzyw kierowanych do przetworzenia. W ostatnim kwartale 2012 roku, w porównaniu do ostatniego kwartału w roku poprzednim, wyższe były ceny cebuli do przetwórstwa (+33%- 0,72 zł/kg), marchwi (+8% - 0,26 zł/kg)oraz kapusty. Przeciętna cena ziemniaków w skupie w ostatnich 3 miesiącach 2012 roku była o blisko 15% wyższa niż przed rokiem. Zielony groszek średnio w roku potaniał natomiast o blisko 10% w relacji do 2011 roku, ceny brokułów do przetwórstwa wzrosły o nieco ponad 1% - mówi ekspert.

 

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 18.03.2013 roku