Globalna produkcja jabłek wzrosła o 4 proc.

Pod koniec grudnia minionego roku USDA opublikowała najnowszy raport dotyczący sytuacji na światowym rynku jabłek, gruszek oraz winogron. Według wstępnych szacunków globalna produkcja jabłek w sezonie 2011/2012 oszacowana została na około 65,2 mln ton - czyli o 4 proc. więcej wobec poprzedniego sezonu - podaje FAMMU/FAPA.

Większa niż przed rokiem będzie także światowa konsumpcja bezpośrednia tych owoców - około 52,6 mln ton, nieco mniej jabłek skierowane zostanie
natomiast do przetwórstwa - 12,18 mln ton wobec 12,61 mln ton sezon wcześniej. Poziom globalnego importu jabłek Amerykański Departament Rolnictwa oszacował na około 5,19 mln ton, a eksportu odpowiednio 5,59 mln ton. W przypadku produkcji jabłek kraje unijne jako całe
ugrupowanie pozostają tuż po Chinach drugim na świecie co do wielkości producentem jabłek, ze wstępnymi danymi oszacowanymi przez USDA na około 11,83 mln ton zebranych w sezonie 2011/2012.

W przypadku światowego rynku gruszek - ich globalne zbiory w sezonie 2011/2012 USDA określa na około 21,66 mln ton wobec 20,63 mln ton sezon wcześniej. Wielkość światowej konsumpcji bezpośredniej oszacowano na 19,34 mln ton, a wielkość owoców do przetwórstwa na około 2,22 mln ton. Globalne w sezonie 2011/2012 wyeksportowane zostanie prawdopodobnie około 1,82 mln ton gruszek, a wielkość importu powinna wynieść 1,73 mln ton. Podobnie jak z rynkiem jabłek również i gruszki pozostają znaczącym dla ugrupowania unijnego owocem zarówno w produkcji jak
i konsumpcji.

 

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 12.02.2012