5 porcji warzyw, owoców lub soku 2011-2014

Stowarzyszenie KUPS realizowało program o znanym już tytule „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Po sukcesie kampanii prowadzonych w latach 2008-2011, zdecydowano się na ich kontynuację. Dzięki temu, przez kolejne 3 lata, Stowarzyszenie KUPS przypomina konsumentom o tym jak ważne dla zdrowia jest prawidłowe odżywianie oraz jak niebanalną rolę stanowią w nim owoce i warzywa.

W październiku 2010r. KUPS zakończył kampanię „5 porcji warzyw, owoców lub soku” skierowaną do konsumentów, jak i wspierającą polskich producentów oraz przetwórców owoców i warzyw. Celem kampanii było przede wszystkim zwiększenie ilości spożywanych owoców i warzyw oraz wypijanych soków, w zalecanych przez lekarzy 5-ciu porcjach dziennie. Kampania dofinansowana była przez UE w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej. Podstawą skuteczności kampanii społecznych jest długotrwałość i ciągłość prowadzonych działań.

Od początku 2011r. realizowana była kolejna edycja dofinansowanego przez Komisję Europejską programu „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Był to projekt 3-letni, o budżecie prawie 4mln Euro netto. Obejmował szeroki zakres działań: reklamy w mediach, PR, BTL oraz działania w Internecie. Realizowana była nie tylko w Polsce, ale równolegle również w Rumunii. Dzięki temu, z prozdrowotną komunikacją stykaliśmy się w telewizji, prasie i Internecie w obu tych krajach jednocześnie. Pierwszy raz przygotowane zostały także działania edukacyjne, skierowane do przedszkolaków, w których udział wzięło ok. 1500 przedszkoli z Polski i ok. 400 z Rumunii.

Programy prowadzone przez KUPS nie promują żadnych marek i mają charakter programów społecznych i edukacyjnych. Ich jedynym zadaniem jest promocja zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci i dorosłych. Stowarzyszenie KUPS prokonsumenckie inicjatywy będzie zawsze stawiać na pierwszym miejscu. Dlatego wciąż podejmuje wysyłki celem kontynuowania i poszerzania prowadzonej działalności promocyjno-informacyjnej. Inicjuje działania, by idea „5 porcji warzyw, owoców lub soku” była kontynuowana i by również w przyszłych latach móc wspierać edukację rodziców, dzieci i młodzieży na temat zdrowego odżywiania i roli owoców, warzyw oraz ich przetworów w naszych codziennych dietach. W ten sposób staramy się być branżą odpowiedzialną społecznie i podnosić dobrostan naszego otoczenia.