5 porcji warzyw, owoców lub soku 2010/2011

 Projekt „5 porcji warzyw, owoców lub soku” to ogólnopolska kampania skierowana do klas I –III szkół podstawowych. Finansowana jest z budżetu Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz ze środków Stowarzyszenia KUPS.

Pierwsza edycja programu 2010/2011 odniosła wielki sukces i uzyskała poparcie instytucji związanych z oświatą i zdrowiem. Udział wzięło wtedy ponad 4100 szkół podstawowych z całej Polski, czyli ok. 300 tys. dzieci. Patronaty honorowe objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia oraz 14 Wojewódzkich Kuratorów Oświaty. Partnerem merytorycznym został Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.

Celem programu było promowanie zdrowej, zbilansowanej diety wśród dzieci w wieku szkolnym. Kampania stanowiła odpowiedź na wciąż utrzymujący się problem, związany z niską świadomością społeczeństwa na temat prowadzenia zdrowego trybu życia. Problem ten w szczególności dotyczy dzieci, dlatego organizatorzy postanowili ukierunkować działania edukacyjne właśnie na nich.
Im wcześniej maluchy poznają zasady prowadzenia prawidłowej diety, bogatej w owoce, warzywa i soki, tym szybciej wykształcą sobie zdrowe nawyki żywieniowe.

Podobnie jak poprzednie kampanie, „5porcji…” nie promowało żadnych konkretnych marek czy producentów. Najważniejsza była idea szerzenia zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. W tym celu nauczyciele oraz uczniowie, którzy brali udział w programie, otrzymali materiały edukacyjne, na podstawie których przeprowadzali specjalne lekcje, dotyczące zdrowego stylu życia. Materiały otrzymali też rodzice pociech. Pod koniec programu uczniowie mogli wziąć udział w konkursie plastycznym, promującym myśl przewodnią kampanii.

Chcąc przekonać się, jaki wpływ program „5 porcji warzyw, owoców lub soku” wywarł na dzieciach, nauczyciele zobowiązani byli przeprowadzić wśród uczniów ankiety, przed i po przeprowadzeniu lekcji. Okazało się, że prawie 90% dzieci wiedziało, że warzywa, owoce i soki są im potrzebne do tego, aby być zdrowym, silnym i pełnym energii. Spożycie owoców, warzyw i soków wśród dzieci wzrosło. Oznacza to również, że świadomość rodziców na temat zdrowego odżywiania ich pociech poprawiła się.

Więcej informacji na temat edycji 2010/2011 na stronie: http://5porcjiwszkole.pl/

Program stał się jedną z największych i najskuteczniejszych akcji podejmowanych w zakresie promocji zdrowia w Polsce. Działania, mające na celu wpłynięcie na zmianę nawyków żywieniowych, są jednak z założenia akcjami długofalowymi. Dlatego ruszyła druga edycja kampanii „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, której przyświecają analogiczne idee i założenia.

Więcej informacji na temat bieżącej edycji programu na stronie: http://5porcjiwszkole.pl/